Help mee Bestel gratis

Zorgverleners

Op onderstaande pagina’s vindt u informatie voor u als zorgverlener. Bijvoorbeeld over de verschillende longziekten, bestaande voorlichtingsmaterialen en zorgkaarten.

Voorlichtingsmateriaal

Op deze website vindt u uitgebreide patiënteninformatie, video's en animaties over verschillende longziekten. Daarnaast zijn er ook veel materialen die u kunt bestellen: zoals boekjes en werkmaterialen. U kunt deze gebruiken tijdens uw consult of aan de patiënt meegeven. 

ZORGSTANDAARDEN

Met de vier patiëntenversies van zorgstandaarden en de richtlijn rondom COPD en astma kunt u samen met de patiënt werken aan nog betere zorg. Voor u zijn de patiëntenversies dé manier om de patiënt te betrekken en goed patiëntschap te stimuleren. 

Zorgkaarten

Een zorgkaart laat u zien waar bepaalde faciliteiten zich in Nederland bevinden, zoals Stop Roken Poli’s of de Poli’s voor kinderlongziekten. Deze informatie kan u helpen om uw patiënt door te verwijzen naar een bepaalde faciliteit bij hem in de buurt. 

MOTIVATIONAL INTERVIEWING

Motivational Interviewing (of motiverende gesprekstechnieken) is een gespreksmethode om tot gedragsverandering te komen. De cliënt verandert zijn gedrag zelf, vanuit de eigen motivatie. Het kan een goede vorm zijn om samen met de patiënt tot resultaat te komen.

PREVENTIECONSULT

In Nederland hebben 300.000 mensen groot risico op COPD, zonder dat ze het zelf weten. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Met het PreventieConsult COPD kunt u in uw praktijk aan de slag met vroege opsporing van COPD. 

LONGAANVAL ACTIEPLAN

Het longaanval actieplan is het persoonlijke actieplan van uw patiënt met COPD. U vult samen met de patiënt in welke acties hij kan ondernemen bij een verergering van klachten die kunnen leiden tot een longaanval.

VERWIJZING FYSIOTHERAPIE

Patiënten met COPD hebben veel baat bij beweging. In sommige gevallen is begeleiding van een fysiotherapeut noodzakelijk of verwijzing naar een longrevalidatieprogramma.

Rookvrij zwanger

De verslavende werking van roken, leidt er toe dat elk jaar meer dan 15.000 baby’s direct aan roken worden blootgesteld tijdens de zwangerschap. PROMISE: nieuw project om kwetsbare babylongen te beschermen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212