Help mee Bestel gratis

Zorgverzekering 2019: ‘zit’ u nog goed?

Het is weer zover: de polis voor 2019 van uw zorgverzekering valt op de mat. Tijd voor een kritische blik. Houdt u alles hetzelfde of is het misschien toch goed om uw verzekering aan te passen?

Tot 1 januari, dus uiterlijk op 31 december, kunt u uw zorgverzekering opzeggen en vóór 1 februari moet u een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. De premie stijgt tussen de 3 en 12 euro. Waar moet u met een longziekte op letten als u een zorgverzekering kiest? Hier staat alle informatie die voor u belangrijk is, zoals (inhalatie)medicijnen, hulpmiddelen of vergoeding van het lidmaatschap van het Longfonds.

Fysiotherapie en COPD

Mensen met COPD vanaf GOLD 2 krijgen met ingang van 1 januari 2019 de fysiotherapie en oefentherapie vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Er zit wel een maximum aan het aantal behandelingen. Hoeveel u er vergoed krijgt, hangt af van de ernst van uw longziekte. Waarschijnlijk bepaalt uw behandelend fysiotherapeut, al dan niet in overleg met uw arts, in welke categorie u valt. Per categorie is een maximaal aantal behandelingen vastgesteld op advies van het Zorginstituut Nederland. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen het 1e behandeljaar en de jaren daarna (de onderhoudsfase). Na gesprekken met o.a. Longfonds, Long Alliantie Nederland en de beroepsvereniging van fysiotherapeuten heeft de minister toegezegd dat iedereen start met het eerste behandeljaar vanaf 1 januari 2019. Lees hier wat er vanaf 1 januari 2019 gaat veranderen.

Zorgen

Het Longfonds maakt zich zorgen over de maximalisering van de fysiotherapiebehandelingen bij COPD. De minister heeft het besluit om het aantal behandelingen te maximeren genomen op basis van een advies van het Zorginstituut Nederland. De maximering kan ertoe leiden dat ernstig zieke patiënten mogelijk niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Samen met betrokken partijen, de Long Alliantie Nederland en de beroepsvereniging van fysiotherapeuten blijven wij daarom in gesprek met de politiek om voor mensen voor wie dit nodig is een uitzondering te kunnen maken. Dit zal echter niet eerder kunnen ingaan dan 2020.

Polischeck

Wij raden u aan een polischeck te (laten) doen. Ook al bent u niet van plan om over te stappen, toch is het goed om het aanbod van uw zorgverzekeraar te bekijken. Vindt u het fijn als er iemand meekijkt? Voor al uw vragen kunt u gratis terecht bij de zorgverzekeringsexpert van het Longfonds: Heilbron (voorheen SUCSEZ). Bovendien regelt Heilbron speciaal voor leden, vrijwilligers en donateurs van het Longfonds korting bij de verschillende verzekeraars. Regel het met de ‘intermediairverklaring’ op info.heilbron.nl/longfonds of bel met Heilbron: 088-12 10 212.

Meld uw probleem

Wilt u een melding doen over problemen met de (vergoeding van) uw zorg, vul dan het formulier in op: Meldpunt longzorg

Gratis adviesgesprek

Heilbron biedt u maatwerk en bekijkt uw persoonlijke situatie. Bel gerust via 088 – 12 10 212 en vraag gratis advies.

Lees meer
Reacties (5)

@ Peter Willemsen Het Longfonds heeft, samen met onder andere de koepel van fysiotherapeuten zowel bij het Zorginstituut, bij de minister en in de Tweede Kamer ervoor gepleit om geen maximum te stellen aan het aantal behandelingen fysiotherapie.

We zijn nog steeds in gesprek met het Zorginstituut om een lijst met criteria op te stellen (een hardheidsclausule) op basis waarvan mensen de fysiotherapie en oefentherapie kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Ik werk als longfysiotherapeut. De nieuwe vergoedingsregels voor COPD patiënten zijn gerust dramatisch te noemen. De maximering van het aantal behandelingen zal er in de praktijk toe leiden dat veel patiënten niet meer de zorg kunnen krijgen die ze wel nodig hebben. Het eerste jaar worden voor de meeste mensen nog 27 of 70 behandelingen vergoed. Het tweede jaar zullen dit er nog maar 3 of 52 zijn.
Wetenschappelijke studies hebben het effect van training bij COPD patiënten meerdere malen ondubbelzinnig aangetoond. Er moet dan echter wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Eén van de belangrijkste voorwaarden is de trainingsfrequentie. Er zal minimaal twee keer per week getraind moeten worden voor effect. Met deze maatregelen wordt dit onmogelijk en wordt een groep die baat heeft bij fysiotherapie, maar ook vaak niet veel geld te besteden heeft enorm gedupeerd!
Zoals mijn patiënten mij vragen: 'Dus als ik goed mijn best doe, niet meer rook, mijn medicatie trouw inneem en zorg voor een goede conditie, wordt ik het volgend jaar gestraft met heel weinig behandelingen?' Inderdaad, daar lijkt het wel op!
Straks kan het in de praktijk voorkomen dat iemand met een longfunctie van 20% nog maar 3 behandelingen vergoed krijgt!
Hoe is dat mogelijk?? Een ongelooflijk stomme maatregel, waarvan ik hoop dat het Longfonds zich er enorm tegen zal verzetten!

Hoe hebben ze dit kunnen bedenken? Je bent ziek en volgens de nieuwe regels .. wordt je na een jaar beter en hoef je dan miet meer... Blaas je goed toevallig zit je weer in Cold 1.... moet je weer eerst slecht worden en dan weer onnodig onkosten maken die te voorkomen zijn. En dan A B C D??? Doe normaal en geef de mensen waar ze behoefte aan hebben en nodig hebben.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.