Help mee Bestel gratis

Wat stimuleert mensen met een longziekte meer te bewegen?

Voldoende bewegen helpt mensen met een longziekte om een betere conditie en sterkere longen te krijgen. Onder ruim 700 longpatiënten is onderzocht hoe vaak men beweegt en wat hen belemmert of juist stimuleert.

Uit het onderzoek blijkt dat voor de meerderheid van de mensen met een longziekte bewegen een uitdaging is. Mensen met een longziekte die niet regelmatig bewegen (25%) geven hiervoor als belangrijkste reden dat hun gezondheid het niet toelaat en dat zij te weinig energie hebben. Datzelfde geldt voor de groep die meer zou willen bewegen (32%).

Aanmoediging door zorgverlener en doelen stellen helpt

Longpatiënten die door hun zorgverlener aangemoedigd worden om te bewegen doen dit 25% vaker dan patiënten die deze aanmoediging niet ervaren. Slechts één op de zes longpatiënten voelt zich hierin gesteund door zijn/haar zorgverlener. Ook helpt het om concrete beweegdoelen te stellen. Longpatiënten met concrete beweegdoelen bewegen 10% vaker dan longpatiënten zonder.

Bespreek wat u zelf kunt doen

Bewegen heeft veel voordelen, klachten kunnen verminderen en energie juist toenemen. Een onderdeel van uw behandeling waaraan u zelf een grote bijdrage kunt leveren. Het bewegen kan op allerlei manieren, van een bezoek aan de sportschool tot een wandeling naar de supermarkt. Bespreek met uw zorgverlener wat de mogelijkheden voor u zijn. Naast bewegen onder professionele begeleiding kunt u zichzelf aansluiten bij een loopgroep of samen met een familielid aan de slag gaan. Met concrete afspraken en doelen maakt u het zichzelf makkelijker!

factsheet

De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door Nivel in opdracht van het Longfonds, zijn samengevat in de factsheet ‘Bewegen met een Longziekte’. Wilt u tips om meer te bewegen? Download gratis onze folder “Meer bewegen, minder benauwd”.

Reacties (10)

Tijd voor rectificatie van het persbericht? Tekstvoorstel:
"Chronische fysiotherapie verdwijnt voor het meerendeel van de COPD-patiënten na een korte overgangsperiode uit het basispakket. Na diverse eerdere bezuinigingsoperaties wordt nu ook de fysiotherapie voor patiënten met COPD Gold II afgeschaft. COPD Gold III en IV-patiënten houden minder dan de helft van hun behandelingen over. Om aan deze teruggang te wennen is 2019 een overgangsjaar, waarin nog 72 behandelingen worden vergoed. Daarna is het al snel afgelopen: Gold III en IV krijgen jaarlijks maximaal 52 behandelingen, Gold II-patiënten nog maar een verwaarloosbaar aantal van 3 behandelingen per jaar.
Als doekje-voor-het-bloeden wordt een eerdere bezuiniging teruggedraaid: de allereerste 21 behandeling voor nieuwe patiënten worden voortaan weer (eenmalig) vergoed. Volgens de zorgverzekeraars zijn deze maatregelen "budgetneutraal", maar dit geldt waarschijnlijk alleen voor het overgangsjaar 2019. Na 2020 levert dit waarschijnlijk miljoenenbezuinigingen voor de zorgverzekeraars op. De gezondheidsgevolgen voor de getroffen COPD-patiënten zullen pas op termijn merkbaar zijn. Verwacht wordt dat het aantal ziekenhuisopnamen zal stijgen en dat ook het medicijngebruik zal toenemen."

onbegrijpelijk deze maatregel voor COPD patienten om te besparen op fysio.
Dit gaat ten koste van de conditie die voor ons zo belangrijk is.
Op de langere termijn gaat dit heel veel ziekenhuis opnames kosten.

Waarom wordt fysiotherapie anders behandeld dan COPD-medicatie?
Longartsen benadrukken, dat je het gebruik van onstekingsremmers niet moet staken als het aantal exacerbaties c.q de ziektelast afneemt. Die waarschuwing wordt ook duidelijk vermeld op de site van het Longfonds:
"(...) Het duurt een aantal weken voordat ontstekingsremmers goed gaan werken. Het is belangrijk om deze medicijnen te gebruiken zoals uw arts dit voorschrijft. Ontstekingsremmers zijn namelijk onderhoudsmedicijnen en moeten voor langere tijd en op de juiste manier gebruikt worden. Ook als uw klachten minder lijken. Het is belangrijk dat u eenmaal per jaar bij uw huisarts, longarts of longverpleegkundige laat controleren of u nog op de juiste manier inhaleert en of uw medicijnen nog bij u passen. (...)".
Bron: https://www.longfonds.nl/copd/behandeling-van-copd/medicatie-copd

Nu bij voorbaat vastleggen dat een onderhoudsbehandeling bij ogenschijnlijk resultaat wordt geschrapt, legt een financiële doelredenering bloot.
Waar blijft hier het belang van de longpatiënt bij een duurzame onderhoudsbehandeling met behoud van kwaliteit van leven? https://www.longfonds.nl/nieuws/fysiotherapie-voorkomt-longaanvallen-bij-copd

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.