Help mee Gratis magazine

Waarschijnlijk verruiming vergoeding fysiotherapie door lobby Longfonds

Goed nieuws voor een groep mensen met COPD voor wie fysiotherapie nu nog maar zeer beperkt vergoed wordt door de zorgverzekering. Door belangenbehartiging van het Longfonds is de kans groot dat daar per 2021 verandering in komt. Zorginstituut Nederland heeft namelijk een nieuw advies uitgebracht aan de minister voor Medische Zorg. Daarin staat dat mensen met COPD en een hoge ziektelast met een beperkt fysiek vermogen meer fysiotherapie vergoed moeten krijgen dan nu het geval is. 70 behandelingen in plaats van 27 in het startjaar en 52 in plaats van 3 in de vervolgjaren. De kans is aanzienlijk dat de minister deze aanbeveling overneemt; het Zorginstituut is een van zijn belangrijkste adviesorganen.

Het nieuwe advies is het resultaat van intensieve lobby van het Longfonds dat al jaren pleit voor een goede vergoeding van fysiotherapie voor mensen met COPD. Eerst heeft het Longfonds zich er met succes hard voor gemaakt dat mensen met COPD niet langer de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen. Dat is sinds 2019 het geval. Helaas stond daar, zonder aankondiging, wel een beperking van het aantal behandelingen tegenover. Het Longfonds was het daar niet mee eens. Een van de problemen als gevolg daarvan worden nu, als het goed is, opgelost. Het Longfonds heeft namelijk gepleit voor een ruimhartigere vergoeding voor groepen mensen met COPD die de fysiotherapie hard nodig hebben. Voor deze groep lijkt dat nu ook te lukken.

Aanvullende scholing

Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, is positief maar maakt wel een voorbehoud: “Het is een goede zaak dat er voor een deel van de COPD patiënten hoogstwaarschijnlijk meer fysiotherapie beschikbaar komt, maar die therapie moet dan wel gegeven worden door fysiotherapeuten die daarvoor aanvullende scholing hebben gevolgd en ruime ervaring hebben met het behandelen van mensen met COPD. Ook moeten alle mensen die de diagnose COPD krijgen, meteen vanaf de diagnose ondersteuning kunnen krijgen om verergering van de ziekte te voorkomen”.

Reacties (12)

@C VERHOEVEN Ook voor astmapatiënten zetten we ons in wat betreft de vergoeding voor fysiotherapie. De vraag voor deze zorgvergoeding is namelijk groot vanuit de mensen met astma. Samen met andere organisatie zijn we hiermee aan de slag. Zodra wij hier meer informatie over hebben, zullen wij dit uiteraard delen.

zonder fysiotherapie ben ik weer terug op nul, kan ik nog maar 15 meter lopen en ben ik heel erg benauwd. Fysiotherapie hebben we nodig om nog een redelijk leven te hebben zo dat we nog een klein beetje zelfstandig kunnen zijn en niet altijd hulp nodig hebben. 70 keer sporten(revalideren) is genoeg om ons op de been te houden .

Lees ik het nu goed dat de fysio vergoeding WEER vooral over COPD gaat? Ik heb ernstig allergisch astma. En mijn longen zitten vol met littekenwefsel door alle ontstekingen. Met een FEV van 56%
Moet ik nu eerst gaan roken om ook erkend te worden voor de voor mij erg noodzakelijke fyysio? Fysio die mij met veel aandacht een beetje op peil houdt?
Longfonds, zorg svp dat ook ernstig astma met lage FEV binnen deze regel valt !
De eerste lijst Borst voorzag daar wel in.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.