Help mee Gratis magazine

Verkeer en houtrook grootste zorgen luchtkwaliteit

Nederlanders maken zich het meest druk over de invloed van verkeer op de luchtkwaliteit in hun gemeente. Ook houtrook en intensieve veehouderij werden genoemd. Dat blijkt uit de reacties van meer dan 85.000 bezorgde mensen over de luchtkwaliteit in hun gemeente die het Longfonds vandaag aan de gemeente Rotterdam heeft overhandigd.

Alle zorgen worden overhandigd aan de gemeenten. 'Namens al deze burgers willen we de nieuwe coalities oproepen de komende vier jaar ook echt iets te doen met deze zorgen', zegt Longfonds directeur Michael Rutgers. 'Gemeenten kunnen ook echt een rol spelen bij het gezonder maken van de luchtkwaliteit. Wij willen dat niemand meer ziek wordt van de lucht die hij inademt.'

Campagne

Het Longfonds heeft de afgelopen weken campagne gevoerd om mensen bewust te maken van de lucht die zij inademen. Op de site van het Longfonds (longfonds.nl/gezondelucht) konden mensen de luchtkwaliteit in hun straat checken en hun lokale zorgen uiten. Zo’n 85.000 mensen hebben hun zorgen doorgegeven. Het meest genoemd werden verkeer (ruim 20.000 keer) en houtkachels (ruim 16.000 keer). Daarnaast maken 25.000 mensen zich druk over de luchtkwaliteit in het algemeen. De meeste zorgen werden geuit in de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag  en Utrecht. 

Lokale maatregelen                                                                                                                                                                       

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit door maatregelen te nemen rond locaties met veel luchtvervuiling, zoals drukke wegen. Het stimuleren van autoluwe binnensteden, het weren van scooters en brommers uit de binnensteden en het invoeren van snelheidsbeperkingen helpt om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Gemeenten kunnen daarnaast inzetten op het bevorderen van zero-emissie mobiliteit, zoals het plaatsen van meer elektrische laadpalen en het gebruik van elektrische bussen. Ook houtrook levert een grote bijdrage aan de vieze lucht. Door een lokaal stookverbod af te geven bij mist en windstil weer kan de overlast flink worden beperkt. Het Longfonds wil dat gemeenten een actieve rol spelen in het geven van voorlichting over de gezondheidsrisico’s van houtrook.

Gevoelige groepen                                                                                                                                                              

Mensen met een longziekte, ouderen en kinderen hebben als eerste last van vieze lucht. Zij krijgen extra klachten of moeten met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. Het Longfonds roept gemeenten op om juist deze groepen te beschermen. Michael Rutgers: 'Plan bijvoorbeeld geen voorzieningen voor kinderen en ouderen, zoals scholen, kinderdagverblijven, woonzorgcentra of sportverenigingen, naast snelwegen of drukke verkeerswegen. Het werkt ook andersom: ook bij de aanleg van wegen zou hiermee rekening mee moeten worden gehouden. Zo kunnen de effecten op de gezondheid voor deze gevoelige groepen nog verder worden teruggedrongen.'

 
Gezondheidsklachten                                                                                                                                         

 De lucht die we inademen in Nederland is op de meeste plekken ongezond. Je kunt er letterlijk doodziek van worden. Elk jaar overlijden er ruim 12.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. En elke dag belanden er meer dan 40 mensen met spoed in het ziekenhuis door luchtvervuiling. Niet alleen mensen met een longziekte worden ziek van ongezonde lucht, ook voor gezonde mensen is dit op de lange termijn schadelijk.

Reacties (13)

Momenteel overweegt de gemeente Pijnacker Nootdorp ( of heeft al toestemming gegeven) de goedkeuring aan de eigenaar van een grootschalige tuinder om massaal houtkorrels te gaan verbranden. daar de windrichting meestal richting klapwijk staat ( mijn woonwijk) ontvangen wij gratis de restproducten. Velen in deze zeer rechts georiënteerde gemeente ( VVD/CDA/christelijke partijen) vinden dit een flauwe discussie.
Welke wettelijke geldende normen kunnen wij de gemeenteraad/bestuur) kunnen wij hen in herinnering brengen om hen te confronteren met een te slordig/ nonchalante toetsing bij het verlenen van de omgevingsvergunning (oudsher de bouwvergunning) ?
Mvg Felix
judith Leysterlaan 13
2642 CA Pijnacker nootdorp

Tot mijn verbazing en schrik is de luchtkwaliteit in mijn woonomgeving matig en regelmatig onvoldoende, terwijl ik in een zéér groen deel van NL woon.....
Ga je opzoeken waar de meetgegevens vandaan komen en hoe deze zijn ingedeeld en benoemd, dan bekruipt mij het gevoel dat er op gestuurd wordt om de luchtkwaliteit collectief als slecht en als probleem te ervaren. En het werkt goed. Erg jammer dat het Longfonds hier op deze manier een rol in speelt.
Natuurlijk is er bebouwing/bewoning in NL waar de luchtkwaliteit slechter is dan we zouden willen en waar mensen - met of zonder kwetsbare luchtwegen - niet willen wonen als ze een keuze hebben. Maar richt je dan met goede onderbouwing en doelgerichte aanpak op verbetering van die specifieke situaties.
Deze misleidende campagne maakt mij alleen maar sceptisch over de betrouwbaarheid van andere "feiten" en statistieken die worden ingezet voor de bewustwording en eigenlijk politieke agenda van soortgelijke onderwerpen.
Tot slot - als ik collecteer of geef voor het Longfonds - dan heb ik niet dit soort campagne doelen in gedachten.

Houtkachels, open haarden, balkonhaarden vuurkorven, paasvuren, vreugde vuren, vuurwerk, BBQ enz. We vinden het prachtig. Een voetbal wedstrijd hoe meer rook hoe beter.

Houtkachels in woonwijken u rookt minimaal een pakje sigaretten per dag door u stokende buurman.

Hartfalen, beroetes, vaatzieketes, long problemen door vuile lucht. Fijnstof PM2,5 (pelletkachels) komt diret in uw bloedbaan terecht.
Pas na jaren komen de klachten en dan denkt niemand aan houtrook. Hele woonwijken stinken de gehel winter naar houtrook.
Zomers de BBQ en talloze vuurkorven.

We doen er niets aan, want het kost stemmen zegt de politiek (VVD, D66)
En mijn houtkachel doe ik niet weg ook al heb ik COPD.
Zo gezellig dat fikkie stoken. We stoken van alles, want het gas is zo duur.
Houtkachels zijn CO2 kiloknallers, want een boom groeit echt geen 40 meter per jaar.

Houtstoken niet in woonwijken

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.