Help mee Gratis magazine

Verkeer en houtrook grootste zorgen luchtkwaliteit

Nederlanders maken zich het meest druk over de invloed van verkeer op de luchtkwaliteit in hun gemeente. Ook houtrook en intensieve veehouderij werden genoemd. Dat blijkt uit de reacties van meer dan 85.000 bezorgde mensen over de luchtkwaliteit in hun gemeente die het Longfonds vandaag aan de gemeente Rotterdam heeft overhandigd.

Alle zorgen worden overhandigd aan de gemeenten. 'Namens al deze burgers willen we de nieuwe coalities oproepen de komende vier jaar ook echt iets te doen met deze zorgen', zegt Longfonds directeur Michael Rutgers. 'Gemeenten kunnen ook echt een rol spelen bij het gezonder maken van de luchtkwaliteit. Wij willen dat niemand meer ziek wordt van de lucht die hij inademt.'

Campagne

Het Longfonds heeft de afgelopen weken campagne gevoerd om mensen bewust te maken van de lucht die zij inademen. Op de site van het Longfonds (longfonds.nl/gezondelucht) konden mensen de luchtkwaliteit in hun straat checken en hun lokale zorgen uiten. Zo’n 85.000 mensen hebben hun zorgen doorgegeven. Het meest genoemd werden verkeer (ruim 20.000 keer) en houtkachels (ruim 16.000 keer). Daarnaast maken 25.000 mensen zich druk over de luchtkwaliteit in het algemeen. De meeste zorgen werden geuit in de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag  en Utrecht. 

Lokale maatregelen                                                                                                                                                                       

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit door maatregelen te nemen rond locaties met veel luchtvervuiling, zoals drukke wegen. Het stimuleren van autoluwe binnensteden, het weren van scooters en brommers uit de binnensteden en het invoeren van snelheidsbeperkingen helpt om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Gemeenten kunnen daarnaast inzetten op het bevorderen van zero-emissie mobiliteit, zoals het plaatsen van meer elektrische laadpalen en het gebruik van elektrische bussen. Ook houtrook levert een grote bijdrage aan de vieze lucht. Door een lokaal stookverbod af te geven bij mist en windstil weer kan de overlast flink worden beperkt. Het Longfonds wil dat gemeenten een actieve rol spelen in het geven van voorlichting over de gezondheidsrisico’s van houtrook.

Gevoelige groepen                                                                                                                                                              

Mensen met een longziekte, ouderen en kinderen hebben als eerste last van vieze lucht. Zij krijgen extra klachten of moeten met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. Het Longfonds roept gemeenten op om juist deze groepen te beschermen. Michael Rutgers: 'Plan bijvoorbeeld geen voorzieningen voor kinderen en ouderen, zoals scholen, kinderdagverblijven, woonzorgcentra of sportverenigingen, naast snelwegen of drukke verkeerswegen. Het werkt ook andersom: ook bij de aanleg van wegen zou hiermee rekening mee moeten worden gehouden. Zo kunnen de effecten op de gezondheid voor deze gevoelige groepen nog verder worden teruggedrongen.'

 
Gezondheidsklachten                                                                                                                                         

 De lucht die we inademen in Nederland is op de meeste plekken ongezond. Je kunt er letterlijk doodziek van worden. Elk jaar overlijden er ruim 12.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. En elke dag belanden er meer dan 40 mensen met spoed in het ziekenhuis door luchtvervuiling. Niet alleen mensen met een longziekte worden ziek van ongezonde lucht, ook voor gezonde mensen is dit op de lange termijn schadelijk.

Reacties (13)

Het zou héél erg fijn zijn als er eindelijk eens een VERBOD komt op die [tuin-] houtkachels, die maar ongelimiteerd gestookt mogen worden in tuinen/parken en zelfs op dakterrassen en balkons, waarin veelvuldig o.a. huisvuil en slecht [afval-] hout gestookt wordt. Ook zou er eens een einde gemaakt moeten worden aan het eindeloos aansteken van de BBQ, óók op balkons waardoor wij géén enkele mooie dag/avond in ons eigen tuin kunnen zitten en genieten van het mooie weer omdat we gewoon stikken in de stank en de rook van de [over-] buren die zelf nergens last van hebben...!! Nee, logisch, de smerige rook gaat altijd, vooral bij mooi weer, onze kant op.... Daardoor kunnen we tot diep in de nacht ook onze slaapkamerramen niet open zetten omdat de rook en stank eveneens ons huis binnen dringt...En dat terwijl de buren rokend en drinkend tot diep in de nacht in een slaapzak in de tuin voor de houtkachel liggen! Dat zijn zure appels. Wat een armoe om te moeten leven in Nederland tijdens de zomer!!! Mijn man en ik zijn altijd heel dankbaar en blij als het flink stormt en regent in de zomer, vooral in het weekend. In de winter hebben we weer een ander luchtvervuilingsprobleem want dan gaat bij allerlei buren de open haard [gezellig!!!] binnen aan waardoor we wederom met de slaapkamerramen dicht moeten slapen. Kortom: één grote ergernis met al deze luchtvervuiling en dat 'MOET ALLEMAAL MAAR KUNNEN IN NEDERLAND!!
Wie doet hier eens wat aan? Wij zelf kunnen er niks tegen doen want: o, wee...dan hebben wij fikse ruzie met de buren en dat wil immers NIEMAND!!? Nou, wij dus ook niet. Wij hopen vurig dat hier van hogerhand eens aandacht aan gegeven wordt. Rest mij u te bedanken voor het lezen van mijn verhaal. Met vriendelijke groet, Madonna

@Roely via de volgende link kun je tips vinden wat men zelf kan doen https://www.longfonds.nl/buitenlucht-en-je-longen/wat-kan-ik-doen. Ook kun je via deze link brochures bestellen, hierin staan o.a. tips wat je kunt doen om fijnstof in huis tegen te gaan.

Wat mij opvalt in dit stukje is dat er eigenlijk alleen met de vinger naar anderen wordt gewezen en niet wat je persoonlijk aan fijnstof veroorzaakt. Zo blijft iedereen wijzen zonder bij zichzelf te beginnen met veranderen.
Ook mis ik de tips die je kan helpen om vb de hoeveelheid fijnstof buiten de deur te houden. Zoiets als antifijnstof hordeuren. Zijn die er.
Groet Roely.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.