Help mee Gratis magazine

Topje van de ijsberg: Tientallen Nederlanders vluchten voor vieze lucht

Minstens tientallen Nederlanders zijn gevlucht naar gezonde lucht. Meer dan 100 mensen zouden liever vandaag dan morgen verhuizen, maar hebben daar de (financiële) mogelijkheden niet voor. Dat blijkt uit een peiling van het Longfonds onder zijn achterban. “We zijn hier echt van geschrokken”,  zegt directeur Michael Rutgers. “We hadden nooit verwacht dat er zoveel luchtvluchtelingen zouden zijn in onze achterban. Waarschijnlijk is dit voor Nederland pas het topje van de ijsberg.”

De term ‘luchtvluchteling’ is relatief nieuw. Maar schone lucht is voor steeds meer Nederlanders van levensbelang. Blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon veroorzaakt en verergert onder meer longkanker, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Jaarlijks overlijden minstens 11.000 Nederlanders vroegtijdig door luchtvervuiling. “We horen verhalen van mensen die zo ziek worden van de lucht in hun woonomgeving dat hun kwaliteit van leven er ernstig onder lijdt. Zij zien verhuizen als laatste redmiddel.”

Van scootmobiel naar dagelijks 15 kilometer lopen

Jos Wesdijk is een van die luchtvluchtelingen. Vier jaar geleden verhuisde ze vanwege ernstige astma van Rotterdam naar Terschelling. “Ik woonde vlakbij een snelweg en voelde de fijnstof rechtstreeks mijn longen in slaan. Ik zat destijds in een scootmobiel, kwam nauwelijks de deur uit. Binnen een jaar tijd op Terschelling gebruikte ik nog maar een vijfde van de medicijnen die ik in Rotterdam nodig had. Nu loop ik iedere dag 15 kilometer met mijn hond. Ik had nooit gerealiseerd dat die vieze lucht zo’n  invloed had op mijn gezondheid.”

Peiling Longfonds

Het Longfonds verspreidde een vragenlijst onder 1000 mensen met een longziekte. Van de 220 respondenten gaf bijna een kwart aan (55) verhuisd te zijn naar een plek met schonere lucht. Daarnaast meldden zich een tiental luchtvluchtelingen bij het Longfonds via social media. Bijna de helft van de respondenten (101) overweegt te verhuizen vanwege de slechte luchtkwaliteit. De meesten van hen vinden die stap uiteindelijk te groot. Nabijheid van familie en werk, maar ook het gebrek aan geld spelen een rol om niet te verhuizen. 

Rutgers: “Achter deze cijfers schuilen verhalen van wanhopige mensen die dagelijks worstelen met de gevolgen van luchtvervuiling. Het feit dat zich in een week tijd zoveel mensen bij ons melden, geeft aan dat er sprake is van een structureel probleem. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer Nederlandse luchtvluchtelingen die nog niet bij ons bekend zijn.”

Stikstofcrisis gaat ook over onze gezondheid

Meer dan 20 procent van de volwassenen die chronische bronchitis ontwikkelen, krijgt dit door fijnstof. Uit recent onderzoek blijkt dat bij 1 op de 5 Nederlandse kinderen met astma het ontstaan van de ziekte gerelateerd is aan stikstofdioxide. Nederland is hierin triest koploper van Europa. “Kinderen worden dag in dag uit blootgesteld aan luchtvervuiling. Industrie, verkeer, intensieve veeteelt en bijvoorbeeld houtkachels verzieken de lucht in heel Nederland”, aldus Michael Rutgers.  

Het stikstofprobleem dat de afgelopen weken veel discussie oproept, gaat wat het Longfonds betreft verder dan natuur alleen. “Het advies van de Commissie Remkes gaat vooral ook over de luchtkwaliteit voor alle Nederlanders. Maatregelen als het verlagen van de maximumsnelheid hebben ook een groot effect op onze gezondheid. Dat vergeten we wel eens.”

Petitie Longfonds Schone Lucht Akkoord

Komende week staat het vervolgoverleg over Leefomgeving op de agenda van de Tweede Kamer. Bij het eerste debat over het Schone Lucht Akkoord bood het Longfonds een petitie aan met de oproep om maatregelen voor een schonere lucht versneld uit te voeren. “We zien in deze cijfers wederom een reden voor versnelde maatregelen”, zegt Michael Rutgers. “Het kan en mag niet zo zijn dat mensen in Nederland moeten verhuizen vanwege ongezonde lucht. Of erger nog: het dolgraag zouden willen, maar de middelen niet hebben. Onze lucht moet simpelweg schoner. De Rijksoverheid zal hierin de regie moeten nemen.”

Reacties (83)

Heel veel vieze lucht in steden wordt veroorzaakt door dieselmotoren.
Alle dieselmotoren (auto’s, vrachtauto’s, bussen, vuilniswagens, schepen, bouwwerktuigen etc etc) kunnen draaien op fossiel-vrije Blauwe Diesel (HVO): CO2 neutraal en aanzienlijk minder vervuilend!
Verder stoppen met alle open haarden, bbq’s op houtskool en energiecentrales op houtstook.
Ook vuurwerk is zeer milieubelastend, dus verbieden in stedelijke omgeving.

Ook ik behoor tot de groep mensen die willen verhuizen, vanwege de vieze lucht in onze omgeving. Eigenlijk wil je helemaal niet verhuizen, maar noodgedwongen ga je avond na avond huizen zitten te bekijken, terwijl je dan uiteindelijk toch niet weet, hoe de situatie elders zal zijn. Volgens mij heeft ieder mens recht op schone lucht, en de overheid zal snel in moeten gaan grijpen. Waarom geen verbod op houtstook? Dit zou al zoveel schelen, voor de luchtkwaliteit in je eigen omgeving. Zwangere vrouwen hebben bijvoorbeeld twee maal zoveel kans op een autistisch kind, als ze in het laatste stadium van de zwangerschap in aanraking komen met vervuilde lucht! En dat nu duidelijk is geworden dat 1 op 5 kinderen astma heeft, dat is toch veel te veel! De overheid is moreel verplicht alle inwoners van Nederland te beschermen!
Ik wens het Longfonds veel succes toe!
Met vriendelijke groeten,

Resie van Oirschot.

Ook ik ben drie jaar geleden verhuisd mede door de vieze lucht in Leiden. Ik woonde direct ten zuiden van de Plesmanlaan. In die tijd van plannen maken voor de RING om Leiden heen, waar men heel trots op was. Over de luchtvervuiling werd niet gerept. Het verkeer werd er steeds drukker in de 20 jaar dat ik er woonde. Op het balkon buiten zitten met uitzicht op een plantsoen was er niet bij, vanwege de zwarte stof die overal op neersloeg. Ik woon nu in een vrij nieuwe ruim opgezette wijk in Voorschoten, waar ik wel iets schonere lucht verwacht. Alleen met wind uit het oosten en de bomenkap in de Vlietlanden merk je de invloed van de A4. Maar de lucht is volgens mij beter dan in Leiden. Medicijnen tegen astma zijn gehalveerd, realiseer ik mij nu pas. Dus het gaat wel beter.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.