Help mee Gratis magazine

Topje van de ijsberg: Tientallen Nederlanders vluchten voor vieze lucht

Minstens tientallen Nederlanders zijn gevlucht naar gezonde lucht. Meer dan 100 mensen zouden liever vandaag dan morgen verhuizen, maar hebben daar de (financiële) mogelijkheden niet voor. Dat blijkt uit een peiling van het Longfonds onder zijn achterban. “We zijn hier echt van geschrokken”,  zegt directeur Michael Rutgers. “We hadden nooit verwacht dat er zoveel luchtvluchtelingen zouden zijn in onze achterban. Waarschijnlijk is dit voor Nederland pas het topje van de ijsberg.”

De term ‘luchtvluchteling’ is relatief nieuw. Maar schone lucht is voor steeds meer Nederlanders van levensbelang. Blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon veroorzaakt en verergert onder meer longkanker, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Jaarlijks overlijden minstens 11.000 Nederlanders vroegtijdig door luchtvervuiling. “We horen verhalen van mensen die zo ziek worden van de lucht in hun woonomgeving dat hun kwaliteit van leven er ernstig onder lijdt. Zij zien verhuizen als laatste redmiddel.”

Van scootmobiel naar dagelijks 15 kilometer lopen

Jos Wesdijk is een van die luchtvluchtelingen. Vier jaar geleden verhuisde ze vanwege ernstige astma van Rotterdam naar Terschelling. “Ik woonde vlakbij een snelweg en voelde de fijnstof rechtstreeks mijn longen in slaan. Ik zat destijds in een scootmobiel, kwam nauwelijks de deur uit. Binnen een jaar tijd op Terschelling gebruikte ik nog maar een vijfde van de medicijnen die ik in Rotterdam nodig had. Nu loop ik iedere dag 15 kilometer met mijn hond. Ik had nooit gerealiseerd dat die vieze lucht zo’n  invloed had op mijn gezondheid.”

Peiling Longfonds

Het Longfonds verspreidde een vragenlijst onder 1000 mensen met een longziekte. Van de 220 respondenten gaf bijna een kwart aan (55) verhuisd te zijn naar een plek met schonere lucht. Daarnaast meldden zich een tiental luchtvluchtelingen bij het Longfonds via social media. Bijna de helft van de respondenten (101) overweegt te verhuizen vanwege de slechte luchtkwaliteit. De meesten van hen vinden die stap uiteindelijk te groot. Nabijheid van familie en werk, maar ook het gebrek aan geld spelen een rol om niet te verhuizen. 

Rutgers: “Achter deze cijfers schuilen verhalen van wanhopige mensen die dagelijks worstelen met de gevolgen van luchtvervuiling. Het feit dat zich in een week tijd zoveel mensen bij ons melden, geeft aan dat er sprake is van een structureel probleem. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer Nederlandse luchtvluchtelingen die nog niet bij ons bekend zijn.”

Stikstofcrisis gaat ook over onze gezondheid

Meer dan 20 procent van de volwassenen die chronische bronchitis ontwikkelen, krijgt dit door fijnstof. Uit recent onderzoek blijkt dat bij 1 op de 5 Nederlandse kinderen met astma het ontstaan van de ziekte gerelateerd is aan stikstofdioxide. Nederland is hierin triest koploper van Europa. “Kinderen worden dag in dag uit blootgesteld aan luchtvervuiling. Industrie, verkeer, intensieve veeteelt en bijvoorbeeld houtkachels verzieken de lucht in heel Nederland”, aldus Michael Rutgers.  

Het stikstofprobleem dat de afgelopen weken veel discussie oproept, gaat wat het Longfonds betreft verder dan natuur alleen. “Het advies van de Commissie Remkes gaat vooral ook over de luchtkwaliteit voor alle Nederlanders. Maatregelen als het verlagen van de maximumsnelheid hebben ook een groot effect op onze gezondheid. Dat vergeten we wel eens.”

Petitie Longfonds Schone Lucht Akkoord

Komende week staat het vervolgoverleg over Leefomgeving op de agenda van de Tweede Kamer. Bij het eerste debat over het Schone Lucht Akkoord bood het Longfonds een petitie aan met de oproep om maatregelen voor een schonere lucht versneld uit te voeren. “We zien in deze cijfers wederom een reden voor versnelde maatregelen”, zegt Michael Rutgers. “Het kan en mag niet zo zijn dat mensen in Nederland moeten verhuizen vanwege ongezonde lucht. Of erger nog: het dolgraag zouden willen, maar de middelen niet hebben. Onze lucht moet simpelweg schoner. De Rijksoverheid zal hierin de regie moeten nemen.”

Reacties (82)

De luchtvervuiling is inderdaad een groot drama voor de gezondheid.
Zelf heb ik chronische sarcoidose, wat tot longfibrose is overgegaan, ik merk het verschil van luchtkwaliteit thuis en de kuststreek, een daagje strand is een verademing.
Om te gaan verhuizen is inderdaad een probleem, vooral financieel, je hebt al veel financieel ingeleverd door de ziekte.
ik probeer er toch iets van het leven maken ,door te sporten (ziekenhuis ,met zuurstof ), thuis zuurstof apparatuur , maar er moet snel iets gedaan aan de leef omgeving.

Goedemiddag, in mijn krant had ik ook al kennis genomen van dit bericht. Ik denk dat enige nuance op zijn plaats is. Steeds wordt melding gemaakt van de (subjectieve) ervaring van longpatiënten die vanuit de Randstad naar het Noorden zijn verhuisd. Mijn persoonlijke ervaring is een heel andere. Ik ben in 1995 vanuit vanuit een vochtige en schimmelige bungalow bij de bossen in Roden (Drente) naar een kurkdroge woning in Haarlem (dicht bij zee) verhuisd en daar relatief erg van opgeknapt. Potklei, zeeklei, polderland, veen - Nederland kent veel natte gebieden. Een hoge luchtvochtigheid in huis is funest voor je longen, althans voor de mijne, die helaas ernstig beschadigd zijn door Sarcoïdose. Ik raad iedere longpatiënt aan ook dit aspect kritisch in ogenschouw te nemen en niet zomaar naar een boerderijtje in Groningen, Friesland of Drenthe te 'vluchten', hoe idyllisch dit ook lijk en hoe fanatiek de nieuwe buren ook zullen bevestigen dat het Westen de hel is.

Schonere lucht voor iedereen!

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.