Doneer nu Gratis magazine

Simon D. Pouwels winnaar NRS Young Investigator Award

Simon D. Pouwels, promovendus aan het UMCG in Groningen, heeft de NRS Young Investigator Award gewonnen, een prijs gesponsord door Chiesi. Het onderzoek waaraan hij meewerkt is een eerste stap richting een verklaring voor de vatbaarheid voor COPD.

De onderzoekers van het UMCG stelden vast welke moleculen het schadelijk signaal van sigarettenrook doorgeven aan de natuurlijke afweer in de luchtwegen. Dat kan ontsteking bevorderen en zodoende COPD doen ontstaan. De onderzoekers vonden verschillende genen die verband houden met de hoeveelheid van deze signaalstoffen en de mate van ontsteking.

Vermoeden

COPD is een longziekte, waarbij de longen steeds verder achteruit gaan en waarbij de longen ontstoken en beschadigd zijn. Langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen zoals sigarettenrook veroorzaakt deze ontsteking. Van alle mensen die roken, krijgt 1 op de 5 COPD. Het vermoeden bestaat dat de gevoeligheid voor het wel of niet krijgen van COPD vastligt in onze genen. Het onderzoek dat nu onderscheiden is met de NRS Young Investigator Award bevestigt dit vermoeden.

Prof. dr. Pieter Hiemstra, secretaris van de Netherlands Respiratory Society (NRS): ‘Dit onderzoek geeft ons belangrijk inzicht in de manier waarop de long de weefselschade die wordt veroorzaakt door sigarettenrook vertaalt in een ontstekingsreactie, en laat zien dat dit een erfelijke basis heeft.’

Maurits Huigen, General Manager van Chiesi in Nederland en sponsor van de prijs: ‘Het onderzoek biedt veel nieuw inzicht in het ontstaan van de ziekte COPD. Daarmee biedt het aanknopingspunten voor voorkoming en genezing. Wij zijn er dan ook trots op dat we dit soort onderzoek mee mogen helpen ondersteunen in het belang van de patiënt.’

Prijswinnaars

De NRS Young Investigator Award werd uitgereikt tijdens de Longdagen 2013, een nationaal congres over longziekten dat op 18 en 19 april in Utrecht werd gehouden. Daarnaast werd tijdens de longdagen ook een publieksprijs uitgereikt aan Esther Metting (universiteit Groningen), die onderzoek doet naar een service waarbij de huisarts direct samenwerkt met longarts. 

Over de NRS Young Investigator Award

De NRS Young Investigator Award is een initiatief van de Netherlands Respiratory Society (www.nrs-science.nl). De prijs wordt uitgereikt aan een jonge onderzoeker (maximaal 35 jaar) om de verdere ontwikkeling van het onderzoek naar respiratoire aandoeningen aan te moedigen. De NRS reikt de Young Investigator Award jaarlijks uit en wil hiermee talentvolle Nederlandse onderzoekers stimuleren tot hoogstaand onderzoek naar longziekten. Aan de prijs is een geldbedrag van € 5.000,- verbonden, dat bestemd is voor wetenschappelijk onderzoek en/of opleiding van de onderzoeker.

Over NRS

NRS (Netherlands Respiratory Society; Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband) is opgericht op 19 maart 2009 met als doel een platform te zijn voor respiratoir onderzoek in Nederland. De missie van de NRS is om door gebruik te maken van basaal-, klinisch en translationeel onderzoek de ziektelast te verminderen en ontwikkeling van respiratoire ziektes te voorkomen. De NRS Chiesi Young Investigator Award wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Chiesi Pharmaceuticals B.V., specialist in de ontwikkeling van medicijnen tegen longziekten. Chiesi stelt een bedrag ter beschikking aan de NRS, zodat zij deze prijs kunnen toekennen die van betekenis is voor de uitoefening van onderzoek op het gebied van longziekten.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.