Help mee Bestel gratis

Reactie Longfonds op berichtgeving Trouw

Op 26 maart verscheen in Trouw een artikel met de titel ‘Antirookclub zet longartsen buiten de deur. Het Longfonds is, samen met de KWF Kankerbestrijding en de Hartstichting, initiatiefnemer van de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR). In het artikel staat dat de ANR de Stichting Rookpreventie Jeugd (SJRP) uit de ANR heeft gezet.

Het beëindigen  van de formele samenwerking met SRJP binnen de  Alliantie heeft als reden dat we verschillen van inzicht hebben over  de strategische koers. We delen wel het gezamenlijke doel, het gevoel van urgentie en de wil om ons doel zo snel mogelijk te bereiken. Maar we verschillen in inzicht over wat de meest doeltreffende weg is om dit realiseren. De Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) en daarmee ook het Longfonds heeft tot doel de schade door tabak zo snel mogelijk terug te dringen. De urgentie is hoog aangezien jaarlijks 20.000 mensen in Nederland aan roken overlijden en er elke week weer nieuwe jongeren met roken beginnen.

Groot succes

Om hier een einde aan te maken, heeft de ANR het initiatief genomen om zo snel mogelijk tot een Rookvrije Generatie te komen, waar iedereen een verantwoordelijkheid in heeft. Inmiddels is deze beweging uitgegroeid tot een groot succes doordat meer dan 800 sportverenigingen al rookvrij zijn, andere kindomgevingen zoals speeltuinen en kinderboerderijen in een rap tempo rookvrij worden, veel gemeenten beleid ontwikkelen, zo’n 150 partijen zich formeel hebben aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij en ook de politiek heeft de Rookvrije Generatie omarmd. Eerst door opname in het Regeerakkoord en daarna door een concretere vertaling te maken naar het Preventieakkoord met daarin zo’n 130 maatregelen om te komen tot een Rookvrije Generatie.

Verbindende factor

De afgelopen maanden zijn we als ANR met de Stichting Rookpreventie Jeugd in gesprek over de werkwijze en uitstraling van de ANR. De ANR heeft bewust gekozen kenmerken: werken vanuit een positieve insteek, de verbindende factor willen zijn, stimuleren en motiveren en inspelen op waar kansen liggen. De SRPJ bleek zich bij herhaling niet kunnen vinden in deze aanpak. De ANR gaat de samenwerking met de SRPJ op een andere manier vormgeven dan via een formeel partnership. Een formeel partnerschap gaat immers gepaard met het mede uitdragen van de gezamenlijke strategie om te komen tot minder schade door tabak. En die strategie wordt niet onderschreven door de SRPJ.

Samenwerken

Wij hebben bij de SRPJ direct aangegeven dat wij heel graag op een andere manier, maar nauw, met ze willen samenwerken. Een manier waarop we elkaar wel weer kunnen versterken. We blijven graag samenwerken en zien daar ook concrete kansen voor. Ondanks dit alles werken zowel de ANR als SRPJ aan hetzelfde doel: het beschermen van kinderen tegen roken. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat die Rookvrije Generatie er ook echt komt.

Reacties (9)

Je kunt van mening verschillen maar laat de mensen aub stoppen met roken en maak alle auto's betaalbaar electrisch of op waterstof.

Onbegrijpelijk, u gooit, samen met de Hartstichting en KWF de beide longartsen eruit. Ze zouden op handen moeten worden gedragen. Zij staan dagelijks oog in oog met patiënten die op een gruwelijke manier vroegtijdig doodgaan aan de gevolgen van roken.
Deze week in de media dat de winst van Marlboro met 5% is gestegen. Met dank aan KWF, longfonds en Hartstichting. Jullie hoeven bij mij niet meer langs te komen met een collectebus.

De verschillen van inzicht over de strategische koers mogen , mijns inziens niet leiden tot beëindiging van de samenwerking en financiering. Verschillen mogen en moeten er juist zijn. Sommigen op de barricades anderen rustig op de achtergrond. Waarom moet weer iedereen in het zelfgekozen keurslijf. Laat mensen in hun waarde en waardeer mensen om hun verschillen. Allemaal willen we hetzelfde zo snel mogelijk een rookvrije generatie en een algeheel niet rokend nederland. Werk daarvoor en niet ertegen longfonds.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.