Help mee Gratis magazine

Patiënt ondervindt ernstige hinder preferentiebeleid

Vandaag heeft het Longfonds samen met 8 patiëntenorganisaties gepleit voor aanpassing van het voorkeursbeleid (preferentiebeleid) medicijnen van zorgverzekeraar. De patiëntenorganisaties vragen Kamerleden middels een brief te zorgen dat dit beleid wordt aangepast, zodat het wisselen van medicijnen om niet-medische redenen stopt.

Deze brief werd aan Kamerleden aangeboden samen met de petitie ‘Versoepeling preferentiebeleid’ van apothekersorganisatie KNMP, huisartsenvereniging LHV en de ouderenorganisatie KBO-PCOB. In de petitie vragen zij verzekeraars om niet één maar vier of vijf generieke medicijnen als voorkeursmiddelen aan te wijzen, om het onnodig wisselen tussen medicijnen voor patiënten tegen te gaan.

problemen niet serieus genomen

Al jaren hebben patiënten last van het wisselen van medicijnen door voorkeursbeleid en inkoopbeleid van zorgverzekeraars. De problemen die patiënten ondervinden worden echter nog steeds niet serieus genomen, ook al zijn deze al vele malen onder de aandacht van zorgverzekeraars gebracht. Patiëntenorganisaties, apothekers, huisartsen en ouderenorganisaties roepen daarom Kamerleden op hier werk van te maken. Zij zouden maatregelen moeten voorstellen om het wisselen van medicijnen vanwege dit voorkeursbeleid en inkoopbeleid tegen te gaan.

Voorkeurs- of preferentiebeleid

In 2005 is door de zorgverzekeraars het voorkeursbeleid ofwel preferentiebeleid geneesmiddelen ingevoerd. Bij meerdere medicijnen met dezelfde werkzame stof mag de zorgverzekeraar bepalen welke variant vergoed wordt. Dit beleid, en ook andere vormen van inkoop, is bedoeld om leveranciers van medicijnen te laten concurreren op prijs. Hierdoor zijn de totale kosten aan medicijnen sterk verlaagd.

Negatieve effecten 

Maar patiënten hebben last van dit inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Bijna de helft van de longpatiënten heeft klachten als de apotheker iets anders mee geeft dan de arts voorschreef. 17 Procent ervaart zelfs ernstige klachten. Longpatiënten melden dat zij hierdoor vaker last hebben van bijwerkingen, soms een andere inhalator meekrijgen, hun medicijnen minder trouw innemen en hun longziekte minder goed onder controle hebben. In sommige gevallen hebben de medicijnen minder effect op de ziekte. Ook veel mensen met andere aandoeningen hebben problemen door wisselen van medicijnen.

Brief: eerste stap 

Het Longfonds en de medeondertekenaars van de brief aan Kamerleden vinden het een goede zaak dat apothekers en huisartsen de negatieve gevolgen van het voorkeursbeleid willen tegengaan. De patiëntenorganisaties zien dit als een eerste stap om ervoor te zorgen dat patiënten geen last meer hebben van de negatieve effecten.

Maar behalve een versoepeling van het voorkeursbeleid moeten ook apothekers zelf zich verplichten om medicijnwisselingen door andere vormen van inkoopbeleid te voorkomen. Bovendien zouden zorgverleners en zorgverzekeraars zich moeten houden aan de richtlijn geneesmiddelensubstitutie van de KNMP. Daarin staat beschreven bij welke aandoeningen en medicijnen niet moet worden gewisseld van medicatie.

Medische noodzaak

Een arts kan zo nodig, als hij wil benadrukken dat de patiënt het medicijn moet meekrijgen dat op het recept staat,  ‘medische noodzaak’ op het recept zetten; wisselen mag dan niet. Gebeurt dat toch, dan kunnen mensen daartegen bezwaar maken. Daartoe biedt het Longfonds een stappenplan en een voorbeeldbrief aan.

Reacties (85)

geacht Longfonds.Wat ze met de mensen uithalen wat medicijnen betrft is ronduit schandalig.Ik heb er nog geen last van gelukkig..Ik gebruik al een paar jaar atrvent 2xdgs 2 pufs en de andere is seebri inhaler ,wel altys goed de mond spoellen na gebruik is belangrijk.Ik hoop een ding..en dat is dat die lui die dat met ons doen hetzelfde krijgen als wij carapatiënten...misschien kunnen ze dan beter voellen wat wij voellen.het is schandalig wat er in nederland gebeurd

Ik krijg symbicort en spiriva

Ik heb copd gold twee en astma ik gebruik spiriva 1xdgs 2 puffers en voor mijn astma foster eerst 1 xdgs 2puffers en nu 2xdgs 2puffers ik heb verscheidene keren andere puffers gehad waaronder seritide en nog twee andere de eerste keer had ik een luchtweginfectie gekregen daarna met een andere puffer een abces en twee jaar geleden was mijn keel bijna dicht geslipt en ben ik op intensive care beland de kno arts heeft sterk het vermoeden dat ik niet tegen deze medicijnen kan waar een soort van poeder in zit vandaar dat ik nu foster heb want die is op water basis sinds een ongeveer een half jaar gebruik ik twee x twee puffers pdg maar ik heb weer het idee dat er een brok in mijn keel zit en ik kan niet zeggen dat het echt goed werkt en als ik 3x dgs 3 dgs 3puffers moet nemen dat heb ik een tijdje trug gemoeten omdat mijn copd opspeelde krijg ik last van mijn keel dus ook ik heb zoiets denk aan de patient wij hebben het al zwaar en denk niet aan winstbejag hoe goedkoper hoe meer de apotheken verdienen maar het gaat wel om onze levens standaard wij hebben ook recht om fatsoenlijk te kunnen ademen met een goed medicijn die onze levens ook weer meer inhoud kunnen geven

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.