Help mee Gratis magazine

Patiënt ondervindt ernstige hinder preferentiebeleid

Vandaag heeft het Longfonds samen met 8 patiëntenorganisaties gepleit voor aanpassing van het voorkeursbeleid (preferentiebeleid) medicijnen van zorgverzekeraar. De patiëntenorganisaties vragen Kamerleden middels een brief te zorgen dat dit beleid wordt aangepast, zodat het wisselen van medicijnen om niet-medische redenen stopt.

Deze brief werd aan Kamerleden aangeboden samen met de petitie ‘Versoepeling preferentiebeleid’ van apothekersorganisatie KNMP, huisartsenvereniging LHV en de ouderenorganisatie KBO-PCOB. In de petitie vragen zij verzekeraars om niet één maar vier of vijf generieke medicijnen als voorkeursmiddelen aan te wijzen, om het onnodig wisselen tussen medicijnen voor patiënten tegen te gaan.

problemen niet serieus genomen

Al jaren hebben patiënten last van het wisselen van medicijnen door voorkeursbeleid en inkoopbeleid van zorgverzekeraars. De problemen die patiënten ondervinden worden echter nog steeds niet serieus genomen, ook al zijn deze al vele malen onder de aandacht van zorgverzekeraars gebracht. Patiëntenorganisaties, apothekers, huisartsen en ouderenorganisaties roepen daarom Kamerleden op hier werk van te maken. Zij zouden maatregelen moeten voorstellen om het wisselen van medicijnen vanwege dit voorkeursbeleid en inkoopbeleid tegen te gaan.

Voorkeurs- of preferentiebeleid

In 2005 is door de zorgverzekeraars het voorkeursbeleid ofwel preferentiebeleid geneesmiddelen ingevoerd. Bij meerdere medicijnen met dezelfde werkzame stof mag de zorgverzekeraar bepalen welke variant vergoed wordt. Dit beleid, en ook andere vormen van inkoop, is bedoeld om leveranciers van medicijnen te laten concurreren op prijs. Hierdoor zijn de totale kosten aan medicijnen sterk verlaagd.

Negatieve effecten 

Maar patiënten hebben last van dit inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Bijna de helft van de longpatiënten heeft klachten als de apotheker iets anders mee geeft dan de arts voorschreef. 17 Procent ervaart zelfs ernstige klachten. Longpatiënten melden dat zij hierdoor vaker last hebben van bijwerkingen, soms een andere inhalator meekrijgen, hun medicijnen minder trouw innemen en hun longziekte minder goed onder controle hebben. In sommige gevallen hebben de medicijnen minder effect op de ziekte. Ook veel mensen met andere aandoeningen hebben problemen door wisselen van medicijnen.

Brief: eerste stap 

Het Longfonds en de medeondertekenaars van de brief aan Kamerleden vinden het een goede zaak dat apothekers en huisartsen de negatieve gevolgen van het voorkeursbeleid willen tegengaan. De patiëntenorganisaties zien dit als een eerste stap om ervoor te zorgen dat patiënten geen last meer hebben van de negatieve effecten.

Maar behalve een versoepeling van het voorkeursbeleid moeten ook apothekers zelf zich verplichten om medicijnwisselingen door andere vormen van inkoopbeleid te voorkomen. Bovendien zouden zorgverleners en zorgverzekeraars zich moeten houden aan de richtlijn geneesmiddelensubstitutie van de KNMP. Daarin staat beschreven bij welke aandoeningen en medicijnen niet moet worden gewisseld van medicatie.

Medische noodzaak

Een arts kan zo nodig, als hij wil benadrukken dat de patiënt het medicijn moet meekrijgen dat op het recept staat,  ‘medische noodzaak’ op het recept zetten; wisselen mag dan niet. Gebeurt dat toch, dan kunnen mensen daartegen bezwaar maken. Daartoe biedt het Longfonds een stappenplan en een voorbeeldbrief aan.

Reacties (85)

Als medicijn heb ik ong. 3 maanden Opsumit als gebruikt zonder echt resultaat.
Nu zag in een folder van het longfonds over proeven met EPOPROSTENAL kan dat ook voor mij nog iets betekenen? Mijn ogemak is Pulmonale hyper tensie.
ve.gr Gerard Goud

Ik heb jarenlang seretide én salbutamol gebruikt, de klachten werden erger, ik had ook meer inhalaties “ nodig " en zeker elk jaar twee antibioticakuren. N.a.v. de longfunctietest een afspraak gemaakt bij de longarts voor een nieuw onderzoek . Conclusie : nieuwe instelling m.b.t. de medicatie , nu Foster en in noodgevallen Salbutamol èn de originele Flixonase en Aerius gebruiken , niet de generieke medicijnen die goedkoper zijn en minder goed werken dan merkmedicijnen . Ik had veel bijwerkingen van de generieke medicijnen , bepaald door de apotheek . De apotheker heeft mij zelfs één keer verteld dat Aerius niet meer werd geproduceerd . Na contact met MSD bleek dat dit gewoon verkrijgbaar is . Dankzij de hulp van mijn huisarts gebruik ik nu weer de voorgeschreven medicatie die de longarts heeft voorgeschreven na het nieuwe onderzoek . Ik heb dus zelf ervaren dat ik klachten / bijwerkingen krijg als ik niet de voorgeschreven medicijnen krijg maar " een vervanger " van de apotheek . Ik ben mijn huisarts ontzettend dankbaar voor " de aantekening / het formulier ‘medische noodzaak’ " . Maar ik controleer iedere keer de medicijnen als ik ze ophaal van de apotheek. Dankzij de nieuwe instelling en de voorgeschreven , originele medicatie , gaat het nu veel beter.


ondanks dat er medicenoodzaak op mijn recept staat krijg ik niet mijn voorgeschreven med .
c.o.p.d.gold resultaat erg benauwd kan nu echt niet meer de deur uit .zit gevangen tussen 4 muren.
erg depresief
wil en kan zo niet meer verder tries toch het gaat om een verschil van een paar euro cent.
exstra bezoek aan ziekenhuis is veel duurder,

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.