Help mee Gratis magazine

Nieuwe internationale richtlijn voor kinderen met BPD

Vandaag overhandigde een internationale werkgroep de richtlijn BPD aan Longfonds directeur Michael Rutgers. Dit gebeurde bij een presentatie op het ERS congres in Madrid. De richtlijn BPD gaat over de behandeling en het volgen van kinderen met BPD nadat ze uit het ziekenhuis zijn ontslagen.

Bronchopulmonaire dysplasie (BPD) is een longziekte die vooral voorkomt bij kinderen die (veel) te vroeg geboren zijn. Hun longen zijn nog niet volgroeid en ze hebben te weinig longblaasjes. Daarom krijgen ze direct na de geboorte hulp bij het ademhalen.

Nieuwe richtlijn BPD

De nieuwe richtlijn is de eerste richtlijn die aanbevelingen doet voor de zorg van kinderen met BPD nadat ze ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Een werkgroep van de internationale longorganisatie ERS (European Respiratory Society) heeft de richtlijn opgesteld. De twee Nederlandse kinderlongartsen Liesbeth Duijts en Mariëlle Pijnenburg waren de trekkers hiervan.

Het Longfonds zat ook in deze werkgroep om te zorgen voor het patiënt- en ouderperspectief in de richtlijn, in samenwerking met de Europese longpatiëntenorganisatie ELF. Eén van de hoofdstukken gaat bijvoorbeeld over een knelpunt waar veel ouders tegenaan lopen: kan een kind met BPD naar de kinderopvang in verband met het risico op luchtweginfecties?  

Nog veel onbekend

Bij het opstellen van de richtlijn kwam de werkgroep erachter dat er nog veel onbekend is over BPD en de beste behandeling hiervan. Zo is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel zuurstof baby’s met BPD nog nodig hebben, als ze bijna naar huis kunnen of thuis zijn. Daarom is er nu een onderzoek gestart om te testen wat de beste ondergrens is voor extra zuurstof. Het Longfonds en ZonMw financieren dit onderzoek. Daarnaast onderstreepte de werkgroep het belang van aandacht door longartsen voor volwassenen met BPD.  

Van onderzoek naar richtlijn

De richtlijn BPD geeft aanbevelingen voor de beste behandeling van BPD zoals nu bekend is. De bedoeling is dat resultaten uit nieuwe onderzoeken de richtlijnen nog verder aanscherpen. Zodat kinderen met BPD een zo goed mogelijke start krijgen, iets waar ze hun hele leven wat aan hebben.

Gratis LONGWIJZER

Ontvang nu gratis 3x ons magazine LONGWIJZER. Hierin staan ervaringen, tips en alle ontwikkelingen over longziekten die u moet weten. Meld u snel aan. De oplage is beperkt. 

Bestel nu gratis
Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.