Help mee Bestel gratis

Niet-roker en toch COPD: op zoek naar de genen

De ongeneeslijke longziekte COPD, die in Nederland ongeveer een half miljoen mensen treft, heeft roken als belangrijkste oorzaak. Maar van de patiënten heeft 25 tot 45 procent nooit gerookt.

‘Voor het eerst starten we nu grootschalig onderzoek naar COPD onder niet-rokers’, meldt directeur Michael Rutgers van het Longfonds (voorheen Astma Fonds) vandaag, op Wereld COPD Dag. Het Longfonds financiert het onderzoek door de universiteiten in Groningen en Rotterdam.

Aanleg voor COPD

COPD is een ernstige longziekte, met roken als voornaamste oorzaak. Maar ook blootstelling aan ernstige luchtverontreiniging, gassen op het werk of meeroken kunnen oorzaak zijn. Van alle COPD-patiënten heeft 25 tot 45 procent zelf nooit gerookt. ‘Dat zijn tienduizenden mensen, wiens leven door COPD op z’n kop wordt gezet. Nieuw onderzoek moet helder maken wat bij hen de rol is van genen en blootstellingen die COPD veroorzaken’, zegt Rutgers. Tegelijk wordt onderzocht of blootstellingen leiden tot veranderingen in de uiting (expressie) van genen, met COPD tot gevolg. Waarschijnlijk speelt aanleg mee in het ontwikkelen van COPD. ‘Maar ook dat is tot nu toe nooit onderzocht.’

Duizenden Nederlanders in onderzoek

Het Longfonds geeft € 845.000 subsidie aan Marike Boezen, hoogleraar Epidemiologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Zij voert het onderzoek uit in samenwerking met de afdelingen Genetica en Longziekten van het UMCG en de afdeling Genetische epidemiologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Boezen gebruikt voor haar onderzoek onder meer gegevens van LifeLines. ‘Dat is een langlopend onderzoek dat de gegevens verzamelt over gezondheid, ziekte en leefstijl van 165.000 mensen in Noord-Nederland. Met onderzoek onder 22.500 mensen hopen we te ontdekken welke rol de genen spelen bij de ontwikkeling van COPD bij niet-rokers.’ Het onderzoek loopt van oktober 2013 tot oktober 2016.

Reacties (6)

@ Christa Het onderzoek is succesvol afgerond.
Meer info kun je vinden op de researchwebsite onder projectnummer 4.1.13.007.
Hier is ook het eindverslag opgeslagen. Helaas is er op dit moment voor downloads een foutmelding, maar hier wordt aan gewerkt…
http://research.longfonds.nl/database/genen-en-blootstellingen-die-copd-veroorzaken

Is het onderzoek cq zijn de resultaten bekend en zo ja, is het rapport opvraagbaar? Ik ben gisteren bij een longarts geweest en die zei dat ik geen copd kan hebben als ik nooirt gerookt heb terwijl mijn vader wel copd had.

Reactie op K. Bakker
Ook ik woon onder de aanvliegroutes van Schiphol.
Vroeger haalde mijn moeder en vochtige doek over
de waslijn voor eventuele vogelpoep.
Toen de Zwanenburgbaan in gebruik werd genomen,
was dat doekje pikzwart alsof er een laag smeer op
lag (meer dan 40 jr. terug.
Tevens werkte ik vroeger op kantoor met 5 collega's
de enige die niet rookte was mijn persoontje.
Gelukkig is dat tegenwoordig verboden!

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.