Help mee Gratis magazine

Longfonds zet nieuwe stap om patiënt bij onderzoek te betrekken

In de wereld van subsidieverlening slaat het Longfonds een nieuwe weg in. Onderzoekers moeten voortaan aan nieuwe eisen voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Daarbij krijgen mensen met een longziekte een nog prominentere rol. ‘Dit is een nieuwe stap om patiënten bij onderzoek te betrekken. We willen ze hiermee meer dan ooit zeggenschap geven’, aldus directeur Michael Rutgers.

Oplossingen voor mensen met een longziekte

Het Longfonds vindt dat onderzoek moet aansluiten bij de behoeften en vragen van patiënten. Zodat de resultaten zo snel mogelijk hun situatie verbeteren. In dat licht past ook deze nieuwe aanpak van subsidieverlening. Rutgers: ‘Wij willen met ons onderzoek bijdragen aan échte oplossingen. De eerste vraag moet zijn: wat heeft de patiënt zelf nu eigenlijk aan dit onderzoek?’

Patiënten hebben bij het Longfonds al jaren een belangrijke stem in de beoordeling van onderzoeksaanvragen. De relevantie van onderzoek voor patiënt en maatschappij wegen zwaar mee in het oordeel om subsidie toe te kennen. Vanaf dit najaar stelt het Longfonds minimum eisen aan patiëntenparticipatie bij de aanvraag. Voldoet de onderzoeksaanvraag niet aan de nieuwe eisen, dan komt het niet in aanmerking voor subsidie.

Patiënten moeten meepraten

‘Het is belangrijk dat onderzoekers in het vizier houden voor wie ze hun onderzoek eigenlijk doen’, zegt Michael Rutgers. ‘Dat zijn natuurlijk mensen met een longziekte. Ook bij bijvoorbeeld fundamenteel onderzoek is het belangrijk dat patiënten meepraten. Het helpt wetenschappers om richting te geven aan hun onderzoek.  Als je een product op de markt brengt, ga je ook niet achteraf vragen wat de consument er van vindt.’

Training voor onderzoekers

Met de nieuwe eisen hoopt het Longfonds er voor te zorgen dat onderzoekers patiënten echt van begin tot eind als volwaardige gesprekspartner bij het onderzoek betrekken. Een van de voorwaarden is dat onderzoekers een training volgen om de betrokkenheid van patiënten zo effectief mogelijk in te zetten in hun onderzoek.

750.000 euro subsidie

De eisen aan patiëntenparticipatie worden als eerst toegepast bij de nieuwe subsidieronde voor consortiaprojecten. In een consortium werken minimaal twee Nederlandse academische instellingen samen aan een project. Onderzoekers kunnen hun onderzoeksaanvragen tot 2 december 2019 indienen.  Per subsidie is er in totaal 750.000 euro beschikbaar. 

Gratis LONGWIJZER

Ontvang nu gratis 3x ons magazine LONGWIJZER. Hierin staan ervaringen, tips en alle ontwikkelingen over longziekten die u moet weten. Meld u snel aan. De oplage is beperkt. 

Bestel nu gratis
Reacties (9)

Bij oudere mensen worden de longklachten vaak door
de huisartsen vaak beoordeeld als vanzelfsprekend.
Advies van een longarts is niet nodig.

@mevrouw Akker, u kunt zich aanmelden voor de gratis longwijzer via de volgende site https://www.longfonds.nl/gratis-magazine of stuur een e-mail naar service@longfonds.nl.

@AnnemiekWinkelmolen, u kunt het best met uw behandelend arts bespreken of u in aanmerking komt om deel te nemen aan een onderzoek.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.