Doneer nuBestel gratis

Longfonds om tafel over Theolair

Theolair (ofwel theofilline), een medicijn voor ernstig astma, is al enkele jaren regelmatig slecht beschikbaar. Reden voor het Longfonds om aan de bel te trekken.

Anders dan bij ‘gewone’ astmamedicijnen zijn er geen medicijnen op de markt die net zo werken als Theolair, en die astmapatiënten in plaats van Theolair kunnen gebruiken. Door de slechte beschikbaarheid zitten astmapatiënten soms dagen of weken zonder hun noodzakelijke medicijn. Dit terwijl zij afhankelijk zijn van Theolair om hun astmaklachten zoveel mogelijk te beperken. De slechte beschikbaarheid van Theolair gaat dus ten koste van de gezondheid van deze longpatiënten.

Oplossingen

De situatie rond Theolair was reden om aan de bel te trekken. Het Longfonds nodigde daarom 6 verschillende partijen uit die betrokken zijn bij geneesmiddelen. Zij spraken op 13 mei over mogelijke oplossingen voor de slechte beschikbaarheid, zodat patiënten Theolair zonder problemen kunnen blijven gebruiken.

Verbetering

Gelukkig is er hoop op verbetering. De fabrikant van het middel kondigde aan, dat de technische en administratieve problemen bij de productie in augustus van dit jaar zijn opgelost. Daarna zullen zich minder problemen met de levering van Theolair voordoen. Apothekers en longartsen krijgen voorlichting over hoe zij tot die tijd met deze situatie het best kunnen omgaan. En over wat zij kunnen doen als Theolair ook daarna korte of langere tijd niet verkrijgbaar is. In noodgevallen kunnen patiënten dan een medicijn krijgen met dezelfde werkzame stof. Of zij hiervoor moeten (bij)betalen hang af van hun zorgverzekeraar.

Het Longfonds zal ook bij het ministerie van VWS aandacht vragen voor de problemen rond Theolair, en voor vergelijkbare problemen bij andere medicijnen voor kleine groepen patiënten.

Merkt u dat na augustus dit jaar Theolair nog steeds moeilijk verkrijgbaar is, laat het ons dan weten. Bel of mail de Advieslijn: 0900 2272596 of advieslijn@longfonds.nl.

Reacties (19)

goede voorlichting.

ik snap er niks van de Theolair 250 mg is er niet word er gezegd maar waarom in Duitsland wel;

@D.v.d. Zwaag, D. Mulder, E is een vervangend medicijn TheoDur. In het bericht longfonds.nl/nieuws/vervangend-middel-bij-ernstige-longziekte vindt u een brief van het Longfonds en een artsenverklaring waarmee u bij uw arts, apotheek of zorgverzekeraar dit middel aan kunt vragen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.