Help mee Gratis magazine

Longfonds en ANR blij met enorme steun Tweede Kamer

 Het Longfonds, KWF Kankerbestrijding en de Hartstichting, samenwerkend in de Alliantie Nederland Rookvrij,  vinden het fantastisch dat nu ook de Tweede Kamer zich zo overtuigend heeft uitgesproken vóór de maatregelen om te komen tot een Rookvrije Generatie. De stemming is op 10 september, maar niets lijkt in de weg te staan van een overweldigende meerderheid. Het vele werk van ANR en de aangesloten fondsen werpt zijn vruchten af en zo komt Nederland steeds dichter bij een rookvrije generatie. 

Floris Italianer, voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij: “Het is fantastisch dat nu ook de Tweede Kamer zich zo overtuigend uitspreekt voor een Rookvrije Generatie en inziet dat hier op alle fronten maatregelen voor nodig zijn. Dat past bij het grote draagvlak in de samenleving: niemand wil dat kinderen gaan roken. Het is mooi om te zien dat veel partijen niet alleen hun onverdeelde steun lieten horen voor de gemaakte afspraken, maar ook aangeven verder en sneller te willen gaan. Zo gaat de staatssecretaris bijvoorbeeld extra tempo maken met het uitwerken van de mogelijkheden om het aantal verkooppunten daadwerkelijk te verminderen. Dat juichen we van harte toe, want we hebben geen tijd te verliezen. Iedere dag beginnen 75 kinderen met roken en ieder jaar zijn er ruim 20.000 tabaksdoden. We zetten nu een historische stap om onze kinderen te beschermen tegen tabak. De stemming volgende week zien we met vertrouwen tegemoet .” 

‘Een paar jaar geleden waren deze successen niet mogelijk geweest,’ zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. ‘Kampen stonden tegenover elkaar. Waarschuwen voor de gevolgen van roken werd al snel als betuttelend gezien. Maar er kwam beweging toen we gingen inzetten op een Rookvrije Generatie; zorgen dat in 2030 geen kind meer gaat roken. 

Stap voor stap

'Geen weldenkende ouder wil dat zijn kinderen met sigaretten beginnen, ook de rokers willen dat niet. Zien roken doet roken en daarom willen we dat kinderen er niet meer mee geconfronteerd worden. Vanuit die gedachte werken we samen stap voor stap aan een rookvrije generatie. We zijn blij dat door het Preventieakkoord sigaretten een neutrale onaantrekkelijke verpakking krijgen, steeds duurder worden en niet meer zichtbaar uitgestald worden in supermarkten. Dat is niet rokertje pesten of betutteling, maar mede daardoor zorgen we dat kinderen er niet aan beginnen.’

Samen resultaten bereiken

Rutgers benadrukt wel dat er nog veel te doen is, want er zijn nog steeds kinderen en jong volwassenen die beginnen met roken. ‘Het liefst zie ik dat sigaretten morgen van de markt zijn. Persoonlijk ben ik wat dat betreft best radicaal. Maar zo werkt het niet in Nederland. We leven in een democratie en we moeten met elkaar in dialoog om voor elke stap een meerderheid te krijgen; lobbyen, samen overleggen, publiceren, voorstellen doen. Zo hebben we echt samen de resultaten bereikt waar we nu op kunnen bogen. En zo gaan we verder.'

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.