Help mee Gratis magazine

Longfonds brengt luchtkwaliteit en zorgen van Nederland in kaart

Door minder op hout te stoken en minder auto te rijden, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het gezonder maken van de lucht. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van het Longfonds. De lucht die we op veel plekken inademen is ongezond, daarom kan vanaf vandaag iedereen op zijn of haar locatie checken wat de luchtkwaliteit is. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van lokale bronnen, zoals houtrook en verkeer. Directeur Michael Rutgers. “Met deze campagne roepen we gemeenten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op luchtkwaliteit onderdeel te maken van de nieuw te vormen coalitie. Deze cijfers laten ook echt zien dat er een verschil gemaakt kan worden. Wij willen dat niemand meer ziek wordt van de lucht die hij inademt.”

TNO heeft uitgerekend hoe groot de bijdrage van houtstook en verkeer op lokaal niveau is aan de luchtkwaliteit. Een belangrijke maat voor de luchtvervuiling door verkeer is stikstofdioxide (NO2), een gas dat het gevolg is van verbranding. De bijdrage van persoonsverkeer aan de NO2 concentraties is in Nederland gemiddeld 13%. In steden als bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam met een hoge verkeersdruk is de bijdrage nog groter. In Amsterdam is het aandeel NO2 door verkeer zelfs bijna 20%, aldus TNO.  

Fijnstof

Naast verkeer levert houtstook lokaal ook een grote bijdrage aan de slechte luchtkwaliteit. Houtstook zorgt vooral voor fijnstof in de lucht. TNO heeft berekend dat houtstook in de winter gemiddeld verantwoordelijk is voor 10% van de fijnstofconcentraties. Minder hout verbranden heeft dus direct een gunstig effect. Op lokaal niveau is het effect van houtstook nog groter. In bijvoorbeeld Utrecht zorgt geen hout stoken ervoor dat er 12% minder fijnstof in de lucht komt.  

Lokale maatregelen

In een groot deel van Nederland is de luchtkwaliteit onder de maat. In verschillende gemeenten worden zelfs de Europese normen overschreden. Op dit moment zijn er onvoldoende maatregelen om de lucht gezonder te maken. En de maatregelen die genomen worden zijn niet effectief genoeg en leveren te weinig gezondheidswinst op. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen door maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit gezonder maken. Denk aan het invoeren van een milieuzone, het beperken van de houtstook bij nieuwbouwprojecten en voorlichting geven. Met de nieuwe campagne wil het Longfonds de druk op de gemeente opvoeren om zulke maatregelen te nemen.

Zorgen delen

Het Longfonds verzamelt de komende weken de zorgen van burgers over de luchtkwaliteit in hun gemeente. Iedereen die met de check van het Longfonds (www.longfonds.nl/gezondelucht) de luchtkwaliteit bij hem of haar in de buurt checkt, roept het Longfonds op te delen waarover ze zich zorgen maken in hun gemeente. Daarbij kunnen mensen aangeven over welke thema’s zij zich het meest zich zorgen maken, zoals houtrook, verkeer of intensieve veehouderij. Met al deze reacties gaat het Longfonds naar de gemeenten met de oproep de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Reacties (47)

@WJ Maes. De meeste mensen in Nederland hebben geen idee wat voor gevaar de vieze lucht oplevert voor hun gezondheid. Bovendien is luchtvervuiling een onzichtbaar probleem: de lucht kan heel blauw zijn maar toch veel troep bevatten. Het is dus belangrijk dat mensen zich bewust zijn van wat ze inademen.
Daarom vragen we met de campagne Gezonde Lucht aandacht voor de vieze buitenlucht in Nederland.

@Lies. Het cijfer dat je in de check ziet, zegt iets over hoe gezond de lucht is. Het cijfer is gebaseerd op drie vervuilende stoffen: ozon, stikstofdioxide en fijnstof. De stof die het meest aanwezig is in de lucht, bepaalt de hoogte van het cijfer. Hoe hoger het cijfer, hoe groter het effect op de gezondheid. Als er heel veel ozon in de lucht zit, kán het gebeuren dat op een bepaald moment het cijfer op bijvoorbeeld Schiermonnikoog hoger is dan bijvoorbeeld in Rotterdam. Dit komt omdat de lokale uitstoot van koolwaterstoffen door het verkeer reageert met ozon en daardoor de ozonconcentratie iets naar beneden brengt. Daarnaast zijn lokale bronnen niet de enige oorzaak van vervuiling. Een groot deel wordt door de wind aangevoerd van elders. Als je over het hele jaar kijkt, is de lucht in Rotterdam ongezonder dan op Schiermonnikoog. Het cijfer is een momentopname. Elk uur krijgen we nieuwe gegevens van het RIVM.

Klopt het wel dat de lucht op Schiermonnikoog vaak viezer is dan in hartje Rotterdam?

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.