Help mee Gratis magazine

Longfonds brengt luchtkwaliteit en zorgen van Nederland in kaart

Door minder op hout te stoken en minder auto te rijden, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het gezonder maken van de lucht. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van het Longfonds. De lucht die we op veel plekken inademen is ongezond, daarom kan vanaf vandaag iedereen op zijn of haar locatie checken wat de luchtkwaliteit is. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van lokale bronnen, zoals houtrook en verkeer. Directeur Michael Rutgers. “Met deze campagne roepen we gemeenten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op luchtkwaliteit onderdeel te maken van de nieuw te vormen coalitie. Deze cijfers laten ook echt zien dat er een verschil gemaakt kan worden. Wij willen dat niemand meer ziek wordt van de lucht die hij inademt.”

TNO heeft uitgerekend hoe groot de bijdrage van houtstook en verkeer op lokaal niveau is aan de luchtkwaliteit. Een belangrijke maat voor de luchtvervuiling door verkeer is stikstofdioxide (NO2), een gas dat het gevolg is van verbranding. De bijdrage van persoonsverkeer aan de NO2 concentraties is in Nederland gemiddeld 13%. In steden als bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam met een hoge verkeersdruk is de bijdrage nog groter. In Amsterdam is het aandeel NO2 door verkeer zelfs bijna 20%, aldus TNO.  

Fijnstof

Naast verkeer levert houtstook lokaal ook een grote bijdrage aan de slechte luchtkwaliteit. Houtstook zorgt vooral voor fijnstof in de lucht. TNO heeft berekend dat houtstook in de winter gemiddeld verantwoordelijk is voor 10% van de fijnstofconcentraties. Minder hout verbranden heeft dus direct een gunstig effect. Op lokaal niveau is het effect van houtstook nog groter. In bijvoorbeeld Utrecht zorgt geen hout stoken ervoor dat er 12% minder fijnstof in de lucht komt.  

Lokale maatregelen

In een groot deel van Nederland is de luchtkwaliteit onder de maat. In verschillende gemeenten worden zelfs de Europese normen overschreden. Op dit moment zijn er onvoldoende maatregelen om de lucht gezonder te maken. En de maatregelen die genomen worden zijn niet effectief genoeg en leveren te weinig gezondheidswinst op. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen door maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit gezonder maken. Denk aan het invoeren van een milieuzone, het beperken van de houtstook bij nieuwbouwprojecten en voorlichting geven. Met de nieuwe campagne wil het Longfonds de druk op de gemeente opvoeren om zulke maatregelen te nemen.

Zorgen delen

Het Longfonds verzamelt de komende weken de zorgen van burgers over de luchtkwaliteit in hun gemeente. Iedereen die met de check van het Longfonds (www.longfonds.nl/gezondelucht) de luchtkwaliteit bij hem of haar in de buurt checkt, roept het Longfonds op te delen waarover ze zich zorgen maken in hun gemeente. Daarbij kunnen mensen aangeven over welke thema’s zij zich het meest zich zorgen maken, zoals houtrook, verkeer of intensieve veehouderij. Met al deze reacties gaat het Longfonds naar de gemeenten met de oproep de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Reacties (47)

@Sandra Plantenga,

Je kunt een mail sturen naar service@longfonds.nl, dan sturen we de mail door naar de desbetreffende collega.

Beste mevrouw/meneer,
Bewoners van Waddinxveen maken zich ernstige zorgen over de komst van 2 biomassacentrales Waddinxveen ligt tussen 2 snelwegen, een drukke vaarweg en onder de rook van Rotterdam The Hague Airport. Verder is er aan de rand van het dorp een enorm distributiecentrum gebouwd dat veel vrachtverkeer aantrekt en er komt een grote kippenfarm van 60000 kippen. Dit alles bij elkaar is dit een ramp voor COPD patiënten. Ik ben een petitie gestart op petitie.nl en er zijn al meer dan 2500 ondertekeningen. Kunt u ook nog iets voor ons betekenen richting de gemeente Waddinxveen?

Met vriendelijke groet
Sandra

Mijn zorgen wil ik graag delen met de gemeente Rotterdam (Rijnmond). Mijn zoontje van 4 jaar is al vele malen opgenomen in het ziekenhuis vanwege ernstige benauwdheid. Ondanks behandelingen nemen de klachten niet af. Ik zie een duidelijk verband tussen de luchtkwaliteit (via het RIVM inzichtelijk gemaakt) en de mate waarin er bij hem gezondheidsklachten voordoen. Wij overwegen te verhuizen naar een gezondere regio, maar dit is nogal een ingrijpende beslissing, waarbij je natuurlijk geen garantie hebt of het het gewenste effect zal hebben. Maar de lucht in Rotterdam doet hem duidelijk geen goed. We betreuren dit zeer omdat we erg aan de stad gehecht zijn. Maar als de omgeving je ziek maakt ontneemt dit je toch veel van je woonplezier.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.