Help mee Gratis magazine

Longfonds brengt luchtkwaliteit en zorgen van Nederland in kaart

Door minder op hout te stoken en minder auto te rijden, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het gezonder maken van de lucht. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van het Longfonds. De lucht die we op veel plekken inademen is ongezond, daarom kan vanaf vandaag iedereen op zijn of haar locatie checken wat de luchtkwaliteit is. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van lokale bronnen, zoals houtrook en verkeer. Directeur Michael Rutgers. “Met deze campagne roepen we gemeenten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op luchtkwaliteit onderdeel te maken van de nieuw te vormen coalitie. Deze cijfers laten ook echt zien dat er een verschil gemaakt kan worden. Wij willen dat niemand meer ziek wordt van de lucht die hij inademt.”

TNO heeft uitgerekend hoe groot de bijdrage van houtstook en verkeer op lokaal niveau is aan de luchtkwaliteit. Een belangrijke maat voor de luchtvervuiling door verkeer is stikstofdioxide (NO2), een gas dat het gevolg is van verbranding. De bijdrage van persoonsverkeer aan de NO2 concentraties is in Nederland gemiddeld 13%. In steden als bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam met een hoge verkeersdruk is de bijdrage nog groter. In Amsterdam is het aandeel NO2 door verkeer zelfs bijna 20%, aldus TNO.  

Fijnstof

Naast verkeer levert houtstook lokaal ook een grote bijdrage aan de slechte luchtkwaliteit. Houtstook zorgt vooral voor fijnstof in de lucht. TNO heeft berekend dat houtstook in de winter gemiddeld verantwoordelijk is voor 10% van de fijnstofconcentraties. Minder hout verbranden heeft dus direct een gunstig effect. Op lokaal niveau is het effect van houtstook nog groter. In bijvoorbeeld Utrecht zorgt geen hout stoken ervoor dat er 12% minder fijnstof in de lucht komt.  

Lokale maatregelen

In een groot deel van Nederland is de luchtkwaliteit onder de maat. In verschillende gemeenten worden zelfs de Europese normen overschreden. Op dit moment zijn er onvoldoende maatregelen om de lucht gezonder te maken. En de maatregelen die genomen worden zijn niet effectief genoeg en leveren te weinig gezondheidswinst op. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen door maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit gezonder maken. Denk aan het invoeren van een milieuzone, het beperken van de houtstook bij nieuwbouwprojecten en voorlichting geven. Met de nieuwe campagne wil het Longfonds de druk op de gemeente opvoeren om zulke maatregelen te nemen.

Zorgen delen

Het Longfonds verzamelt de komende weken de zorgen van burgers over de luchtkwaliteit in hun gemeente. Iedereen die met de check van het Longfonds (www.longfonds.nl/gezondelucht) de luchtkwaliteit bij hem of haar in de buurt checkt, roept het Longfonds op te delen waarover ze zich zorgen maken in hun gemeente. Daarbij kunnen mensen aangeven over welke thema’s zij zich het meest zich zorgen maken, zoals houtrook, verkeer of intensieve veehouderij. Met al deze reacties gaat het Longfonds naar de gemeenten met de oproep de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Reacties (47)

@ Mauro de Marco: Het cijfer dat in de check wordt getoond is het luchtkwaliteitsindexcijfer. Met behulp van deze index worden de concentraties van drie vervuilende stoffen vertaald naar gezondheidseffecten. Dit zijn de stoffen ozon, stikstofdioxide en fijnstof.
De stof met de hoogste concentratie bepaald de hoogte van het luchtkwaliteitsindexcijfer. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de gezondheidseffecten zijn.
Indien ozon de stof is met de hoogste concentratie (en daarmee bepalend is voor het luchtkwaliteitsindexcijfer) kan het voorkomen dat op dat moment het luchtkwaliteitsindexcijfer in een landelijk gebied hoger is dan in een stedelijk gebied.

Meer achtergrond informatie over de gemeten en berekende waarde kunt u zien in dit filmpje van het RIVM: https://youtu.be/2drqFGXel08. Voor een totaal overzicht van de luchtkwaliteit in Nederland verwijs ik u graag naar www.luchtmeetnet.nl/kaart.

Dhr. Rutgers was dinsdagavond in het programma Dit is de dag over houtkachels.
Hij pakt niet echt door. Laat de verantwoordelijkheid teveel bij de burger liggen en deze wil graag zijn of haar houtkacheltje stoken. Ook bij goed stoken komen veel teveel schadelijke en prikkelende stoffen vrij.
Daar schieten we niet echt mee op. Aanpak d.m.v. verplichte katalysatoren en filters zou al meer helpen.
En niet stoken bij windstil weer? Een flop. Ook bij wind is er veel overlast. Dan trekt door de drukverschillen houtrook juist door kieren, etc. het huis in.
Rutgers kan beter opstappen en laat het Longfonds iemand aannemen die meer doorpakt op dit terrein naar overheden, etc.

Beste Longfonds,

Ik krijg wel gekke getallen uit de test:
Oude adres: Oostelijke Handelskade in Amsterdam, naast een tramlijn, buslijn, drukke weg geeft een 3.2
Nieuwe adres: guardini-nes in Bergen, naast een bos en geen druk verkeer in de buurt geeft ook een 3.2

Raar.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.