Help mee Bestel gratis

Komende dagen kans op smog door ozon

Vanaf vandaag tot en met vrijdag 27 juli is er kans op smog door ozon. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.

Vanaf vandaag zal lokaal de luchtkwaliteit 'slecht' zijn in het midden en oosten van het land. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.

Niet stoken

Dit advies geldt voornamelijk voor de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. Het gebruik van barbecues, vuurkorven en terrashaarden draagt op deze warme en windstille dagen extra bij aan de ongezonde luchtkwaliteit. Longfonds directeur Michael Rutgers: 'Mensen met een longziekte hebben echt ontzettend veel last van de slechte luchtkwaliteit. Wij willen daarom dat er in de toekomst een waarschuwing uitgaat om bij dit soort weersomstandigheden niet te stoken.'

Toename klachten

Smog door ozon kan leiden tot een toename van longklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van longklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met longklachten, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Raadpleeg bij klachten de huisarts of GGD.

Zomersmog

Vanwege de aanhoudende tropische temperaturen nemen de ozonconcentraties de komende dagen in het gehele land toe. Naar verwachting wordt de luchtkwaliteit in grote delen van het land 'slecht'. Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilde stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd.

Stookalarm

Het Longfonds pleit voor de invoering van een stookalarm. Dat advies is eerder dit jaar gedaan door het Platform Houtrook en Gezondheid, waarin het Longfonds samen met gemeenten, het RIVM en andere belanghebbende partijen werkt aan oplossingen voor de gezondheidsschade door houtrook. 'We hopen dat ze zo snel mogelijk werk maakt van een stookalarm dat net als het smogalarm grote groepen mensen bereikt', aldus Rugters.

Slechte luchtkwaliteit

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EU-informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen gevoelige mensen klachten krijgen en waarschuwt het RIVM. De luchtkwaliteit is dan 'slecht' volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht ('zeer slecht' volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex). Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.

Advies

Het Longfonds adviseert om bij smog inspanning te vermijden, zoals sport en buitenactiviteiten. Het is slim om activiteiten buitenshuis te plannen aan het begin en einde van de dag. Binnen wordt ozonsmog snel afgebroken. Ook is het goed om druk verkeer, barbecues en open vuur te vermijden. Daarnaast adviseert het Longfonds om medicijnen verstandig te gebruiken en goed te ventileren – bij voorkeur niet in de spits en niet aan de wegkant van uw huis. Ten slotte is het bij klachten verstandig om te overleggen met een arts.

Informatie

Actuele en verwachte smogniveaus vindt op luchtmeetnet.nl, NOS Teletekt pag. 711 en 712 en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam, DCMR, provincie Limburg, OMWB en ODRA.

Gratis LONGWIJZER

Ontvang nu gratis 3x ons magazine LONGWIJZER. Hierin staan ervaringen, tips en alle ontwikkelingen over longziekten die u moet weten. Meld u snel aan. De oplage is beperkt. 

Bestel nu gratis
Reacties (2)

@JOHN PALMER Wij zijn ons bewust van de overlast van BBQ’s. Als Longfonds proberen wij mensen zo goed mogelijk te informeren over de gezondheidsrisico’s, maar het gebruik van BBQ’s is niet verboden. Wij blijven ons inzetten voor gezonde lucht.

De beneden buurvrouw is door roken van sigaretten overleden. De nieuwe buurvrouw heeft een barbecue toestel staan, ik heb haar gevraagd om geen barbecue te beginnen, en ook om schotels en emmers om te keren, zodat er geen water in blijft staan waarin fruitvliegjes gaan broeden, sinds twee jaar telkens een plaag.
Maar ze zette bakken met water onder mijn keukenraam en het barbecue toestel staat er nog steeds.
Ik maakte een afspraak met de sociaal complexbeheerder van de woningbouw vereniging, die ging eerst bij de nieuwe buurvrouw langs, en daarna bij mij.
Ik ben COPD patient. Ik lag laatst vijf dagen op de longafdeling van het ziekenhuis. Ik heb haar uitgelegd dat ik steeds met inhalators medicatie moet innemen, dat kan niet als het huis vervuild raakt met prikkelende rook van een barbecue, waar ik aanvallen van benauwdheid van krijg. De ramen worden zwart van de rook, die niet weg kan. Ik kan de ramen van buiten niet schoonmaken, daar kan ik onmogelijk bij. Ook nadelig is het als er overal muggen zitten en muggenpoep komt op de inhalators die ik schoon moet houden en ontsmetten.
De sociaal complex beheerder zei dat de buurvrouw de waterbakken zou verwijderen (maar eerst zien en dan geloven) doch ze heeft het gebruik van het barbecue toestel niet verboden.
Dus de buurvrouw kan nog steeds beginnen met barbecuen, dat is zeer bedreigend en nadelig voor mij. Moet ik dan mijn medicatie pakken, vluchten en naar een hotel gaan, de rekening is dan voor mij, en als ik dan weer thuis ben hangt het huis nog vol rook. Ik kan mij niet tegen die bedreiging verdedigen. Bedreiging is wettelijk verboden. Ik heb advies gevraagd aan strafrecht advokaten, wat denken zij ervan, of men misschien een waarschuwende brief aan de buurvrouw wil schrijven, maar men antwoordde niet eens. Het kabinet zou het gebruik van barbecues in dichtbevolkte woonwijken per direct moeten verbieden.
Rook van barbecues is ongezond, het bevat giftige PAK's (=polychromatische aromatische koolwaterstoffen, en kankerverwekkend benzopyreen) het wordt door inademing én door de huid opgenomen. Supermarkten zoals Jumbo zouden moeten stoppen met reclame maken voor het Amerikaanse product dat barbecue heet.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.