Help mee Gratis magazine

Kies voor je longen, stook niet op hout

Niemand wil ziek worden door de lucht die hij inademt. Of dat nu luchtvervuiling is uit verkeer, industrie of woonhuizen. Toch worden mensen ziek, ook door de rook uit open haarden en houtkachels. Het Longfonds wil dat voorkomen, vooral bij kwetsbare groepen. Goede maatregelen tegen gezondheidsschade ontbreken nog.

In oktober 2015 waarschuwden de Noordelijke  GGD’en voor de ongezonde rook uit houtkachels: de gemeten hoeveelheid fijnstof overschrijdt regelmatig gezondheidsgrenzen en vormt een “serieuze verontreiniging”. De uitstoot is net zo riskant als die van verkeer. Ook kankerverwekkende (PAK’s)-en giftige stoffen als VOS en koolmonoxide komen vrij bij de verbranding van hout.

Bij het Longfonds vragen elk jaar tientallen mensen om advies. Met een miljoen houtkachels en een duurzaam imago van houtstook zal het gezondheidsrisico in Nederland toenemen. In december 2015 nam de Tweede Kamer een motie aan van Yasemin Cegerek (PvdA), die de regering vraagt om inzicht in de problemen en mogelijke oplossingen.

Iedereen loopt risico

Iedereen loopt een gezondheidsrisico bij houtstook, ook de stoker zelf. Vooral kwetsbare groepen als mensen met een longziekte, ouderen, kinderen, mensen met een hart- en vaatziekte krijgen eerder gezondheidsklachten door houtrook. Deze mensen kunnen benauwd worden, moeten veel hoesten of krijgen een verslechterde longfunctie. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang aanhouden, ook als het vuur uit is.

Uitzichtloze situaties

Longpatiënten die in de buurt wonen van bijvoorbeeld een houtkachel, kunnen zich niet beschermen tegen houtrook. De eigen woning zo afsluiten dat de rook niet binnendringt, is onmogelijk. En onwenselijk, want ventileren is juist nodig om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden. Op dit moment is er, ook wettelijk, geen goede bescherming tegen gezondheidsrisico’s door houtstook. Gedupeerden stuiten op onbegrip en onkunde,  regelmatig ontstaan uitzichtloze situaties en burenruzies. Heeft u voortdurend last van één rookbron, zoals een vuurkorf of houtkachel? Dan kunt u uw gemeente vragen om een oplossing. Er is een verklaring van het Longfonds over houtrook en gezondheidseffecten die u kunt gebruiken in uw contacten met de gemeente of uw buren. Heeft u hierin interesse, neem dan contact op met de Advieslijn.

Reacties (50)

L.S
ik heb longemfyseem, met een longfunctie van 30%
ik heb al jaren last van de houtkachels van verschillende buren....
Buurman links steekt s[morgensvroeg om half zeven al zijn houtkachel aan, die stank is nog wel te verdragen, hij stookt zogenaamd "goed" hout...maar de buurman rechts (één huis verder) stookt alles wat los en vast zit...die stank is ondragelijk, het dringt echt door alles heen, kan soms niet op het toilet zijn van de stank.
Ik hoest de longen uit m'n lijf....deze buurman stookt op verschillende tijden, maar soms ook midden in de nacht.
we hebben al geprobeerd met die man te praten, maar hij gooit gewoon de deur voor onze neus dicht.
Buurtbemiddeling geprobeerd, maar dat was gewoon een lachertje, twee dames die mij totaal niet serieus namen en eigenlijk de schuld bij mij probeerden neer te leggen...
Ik weet totaal niet meer wat ik moet doen..de politie zegt gelijk dat ze hier niks aan doen...
Kunt u mij verder helpen

mvg
Christa Kuiper
Assen

@ Robert Pentland. Op dit moment zoeken we op landelijk niveau naar oplossingen waarbij het doel van het Longfonds is het voorkomen van gezondheidsschade door houtstook. Een aantal gemeenten denkt met ons mee. Ervaringen als de uwe nemen we daarin graag mee. Wij hebben een verklaring opgesteld die u kunt gebruiken in uw contact met uw gemeente: https://d3dercthehil0h.cloudfront.net/imce/watwijdoen/06012016Verklaring%20Longfonds%20Houtrook.pdf.

@ Harry van den Boorn. Bij het stoken van hout door particulieren worden prikkelende rookgassen uitgestoten in bewoond gebied, waardoor meer mensen worden blootgesteld aan deze schadelijke gassen, zoals fijnstof en PAK’s. Een gewone cv-ketel stoot ook stoffen uit: stikstofoxiden en koolmonoxide. Het is ook om die reden dus goed om bewust te stoken. CV-ketels veroorzaken echter geen overlast in woonwijken, zoals houtkachels dat doen. Ook als er ‘goed’ wordt gestookt, kunnen de rookgassen van de verbranding van hout voor overlast en gezondheidsschade zorgen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.