Help mee Gratis magazine

Kies voor je longen, stook niet op hout

Niemand wil ziek worden door de lucht die hij inademt. Of dat nu luchtvervuiling is uit verkeer, industrie of woonhuizen. Toch worden mensen ziek, ook door de rook uit open haarden en houtkachels. Het Longfonds wil dat voorkomen, vooral bij kwetsbare groepen. Goede maatregelen tegen gezondheidsschade ontbreken nog.

In oktober 2015 waarschuwden de Noordelijke  GGD’en voor de ongezonde rook uit houtkachels: de gemeten hoeveelheid fijnstof overschrijdt regelmatig gezondheidsgrenzen en vormt een “serieuze verontreiniging”. De uitstoot is net zo riskant als die van verkeer. Ook kankerverwekkende (PAK’s)-en giftige stoffen als VOS en koolmonoxide komen vrij bij de verbranding van hout.

Bij het Longfonds vragen elk jaar tientallen mensen om advies. Met een miljoen houtkachels en een duurzaam imago van houtstook zal het gezondheidsrisico in Nederland toenemen. In december 2015 nam de Tweede Kamer een motie aan van Yasemin Cegerek (PvdA), die de regering vraagt om inzicht in de problemen en mogelijke oplossingen.

Iedereen loopt risico

Iedereen loopt een gezondheidsrisico bij houtstook, ook de stoker zelf. Vooral kwetsbare groepen als mensen met een longziekte, ouderen, kinderen, mensen met een hart- en vaatziekte krijgen eerder gezondheidsklachten door houtrook. Deze mensen kunnen benauwd worden, moeten veel hoesten of krijgen een verslechterde longfunctie. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang aanhouden, ook als het vuur uit is.

Uitzichtloze situaties

Longpatiënten die in de buurt wonen van bijvoorbeeld een houtkachel, kunnen zich niet beschermen tegen houtrook. De eigen woning zo afsluiten dat de rook niet binnendringt, is onmogelijk. En onwenselijk, want ventileren is juist nodig om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden. Op dit moment is er, ook wettelijk, geen goede bescherming tegen gezondheidsrisico’s door houtstook. Gedupeerden stuiten op onbegrip en onkunde,  regelmatig ontstaan uitzichtloze situaties en burenruzies. Heeft u voortdurend last van één rookbron, zoals een vuurkorf of houtkachel? Dan kunt u uw gemeente vragen om een oplossing. Er is een verklaring van het Longfonds over houtrook en gezondheidseffecten die u kunt gebruiken in uw contacten met de gemeente of uw buren. Heeft u hierin interesse, neem dan contact op met de Advieslijn.

Reacties (50)

Roken in openbare ruimtes is verboden maar voor (pellet)kachel krijgt men subsidie! Ik ben jaren geleden gestopt met roken ook om mensen in mijn omgeving niet te belasten. De plaats waar wij nu wonen in dichter bewoond dan de oude woonplaats. Er zijn hier veel meer (pellet) kachels. Ik weet niet wat sommige mensen in hun kachel verbranden. Soms stinkt het zo erg dat je haast niet kunt ademen en sluiten wij de ventilatieroosters.
Ik vind het meer dan asociaal dat ik deze rook van anderen moet inademen.

Het is één van de lastigste problemen: houtstookoverlast van buren.
Op de website van het Longfonds vindt u een “Longen gezond houden verklaring” en tips welke stappen u kunt nemen https://d3dercthehil0h.cloudfront.net/imce/Longen_gezond_houden/verklaring%20houtrook%202015.pdf

April 2016 is het platform Houtrook en Gezondheid opgericht www.platformhoutrook.nl. Het Longfonds neemt deel aan dit platform. Het platform Houtrook en Gezondheid is een netwerk van verschillende partijen uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. Het platform heeft tot doel het voorkomen dan wel verminderen van overlast of gezondheidsschade van het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren.

Ik heb nieuwe buren die een houthaard geinstalleerd hebben. Vanaf het moment dat deze haard in gebruik is
genomen heb ik een vieze geur in tuin en op mijn terras, en wel zodanig dat ik soms naar binnen moet gaan omdat de stank niet meer te harden is. ik woon 42 jaar op hetzelfde adres en bij mijn vorige buren nooit last gehad.
Dat is nu verleden tijd. Ik heb de nieuwe buurman hierover aangesproken en hem gevraagd zijn leverancier eens te vragen wat hieraan te doen is. B.v. Een langere afvoerpijp op zij schoorsteen en de uitblaaspijp welke nu voorzien is van een afdekplaat weg te halen. Zij antwoord was dat er dan regeninslag zou plaatsvinden. Ik kom hier dus niet verder mee. Misschien heeft u een oplossing.

Groet Henk.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.