Help mee Gratis magazine

Kies voor je longen, stook niet op hout

Niemand wil ziek worden door de lucht die hij inademt. Of dat nu luchtvervuiling is uit verkeer, industrie of woonhuizen. Toch worden mensen ziek, ook door de rook uit open haarden en houtkachels. Het Longfonds wil dat voorkomen, vooral bij kwetsbare groepen. Goede maatregelen tegen gezondheidsschade ontbreken nog.

In oktober 2015 waarschuwden de Noordelijke  GGD’en voor de ongezonde rook uit houtkachels: de gemeten hoeveelheid fijnstof overschrijdt regelmatig gezondheidsgrenzen en vormt een “serieuze verontreiniging”. De uitstoot is net zo riskant als die van verkeer. Ook kankerverwekkende (PAK’s)-en giftige stoffen als VOS en koolmonoxide komen vrij bij de verbranding van hout.

Bij het Longfonds vragen elk jaar tientallen mensen om advies. Met een miljoen houtkachels en een duurzaam imago van houtstook zal het gezondheidsrisico in Nederland toenemen. In december 2015 nam de Tweede Kamer een motie aan van Yasemin Cegerek (PvdA), die de regering vraagt om inzicht in de problemen en mogelijke oplossingen.

Iedereen loopt risico

Iedereen loopt een gezondheidsrisico bij houtstook, ook de stoker zelf. Vooral kwetsbare groepen als mensen met een longziekte, ouderen, kinderen, mensen met een hart- en vaatziekte krijgen eerder gezondheidsklachten door houtrook. Deze mensen kunnen benauwd worden, moeten veel hoesten of krijgen een verslechterde longfunctie. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang aanhouden, ook als het vuur uit is.

Uitzichtloze situaties

Longpatiënten die in de buurt wonen van bijvoorbeeld een houtkachel, kunnen zich niet beschermen tegen houtrook. De eigen woning zo afsluiten dat de rook niet binnendringt, is onmogelijk. En onwenselijk, want ventileren is juist nodig om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden. Op dit moment is er, ook wettelijk, geen goede bescherming tegen gezondheidsrisico’s door houtstook. Gedupeerden stuiten op onbegrip en onkunde,  regelmatig ontstaan uitzichtloze situaties en burenruzies. Heeft u voortdurend last van één rookbron, zoals een vuurkorf of houtkachel? Dan kunt u uw gemeente vragen om een oplossing. Er is een verklaring van het Longfonds over houtrook en gezondheidseffecten die u kunt gebruiken in uw contacten met de gemeente of uw buren. Heeft u hierin interesse, neem dan contact op met de Advieslijn.

Reacties (50)

De kathalisator "ABCAT" voor houtkachels is bij ons bekend.Het Longfonds adviseert mensen om niet op hout te stoken. Wij geven daarom geen tips en adviezen op het gebied van beter stoken. Wij promoten alternatieven voor (sfeer)verwarming zonder schadelijke uitstoot zoals het gebruik van echt duurzame energie op basis van zon, wind en aardwarmte.

L.S.

Is bij u het bestaan van de kathalisator "ABCAT" voor houtkachels bekend? Zo ja, behoort toepassing van deze voorziening volgens u tot een mogelijke reële vermindering van de overlast, veroorzaakt door het stoken van hout?

Met vriendelijke groet,
Henk Jan Meilink

We wonen in VEENOORD en dat ligt in de gemeente Emmen. Een paar jaar geleden uit een ander deel van Nederland met onze kinderen hier naar toe verhuisd vanwege rust, ruimte en toen nog.. schone lucht.
Tot onze buurman op het idee kwam dat stoken op hout met oude pallets en gekregen hout toch een besparing t.o.v. aardgas moest zijn. Moederhaard die gestookt kan worden op hout in de schuur gemaakt, c.v. aangekoppeld, pijp op het dak en stoken maar iedere dag. Ook bij windstil weer en mist want je kunt natuurlijk niet in de kou gaan zitten in je woning..

De pijp zit op ong. 4 meter van onze zijgevel , bij oostenwind ( winterseizoen !) staat ons huis al snel vol met vieze rooklucht, ondanks gesloten deuren en ramen en met de luchtrooster afgeplakt. Bij andere windrichtingen slaat de asbaklucht je tegemoet zodra je een stap buiten de deur doet.
De veroorzaker / eigenaar geeft aan dat we niet moeten zeuren maar dat dit van ' import ' valt te verwachten. Niemand anders klaagt immers in de buurt maar andere omwonenden houden gewoon hun mond stijf dicht en willen geen trammelant in de buurt.
De gemeente geeft aan niets te kunnen doen, de installatie voldoet aan de voorschriften, de GGD heeft de klacht genoteerd en kan alleen een melding doen werd ons verteld.
Verhuizen is niet echt een optie maar komt wel steeds meer bij ons in beeld daar de vrouw des huizes licht astmatisch is.

ONVOORSTELBAAR dat zoiets anno 2017 kan. Anderen gaan jouw leven bepalen en bedreigen je gezondheid . Tijd dat de landelijke politiek hier iets gaat doen, bijv. houtstokende particulieren verplichten een houtrookfilter ( geur vermindert sterk en tot 90 % fijnstof minder in de uitstoot ) in de pijp te laten monteren en met controle hierop toezien. Maar helaas heb ik hier nog geen enkele politieke partij serieus nota van zien nemen. Ik zie mijn stille hoop voor schone lucht tot nu toe dan ook in rook opgaan helaas ...

Mentaliteitsverandering dringend nodig; tot voor 10 jaar was roken op de werkplek immers ook heel gewoon en werd geaccepteerd. De lusten van de houtstoker horen toch niet de lasten voor zijn woonomgeving te zijn!

HOUTKACHELS HOREN NIET IN EEN WOONWIJK !!

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.