Help mee Bestel gratis

Inzet Longfonds voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden

Mensen die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie, hebben vaak een slechtere gezondheid dan geletterde mensen. Ze maken vaker gebruik van de zorg, ze hebben minder kennis over gezondheid en meer moeite met therapietrouw en zelfzorg. Mede daardoor hebben zij een grotere kans eerder te sterven. Om daar iets aan te doen heeft het Longfonds zich vandaag officieel aangesloten als alliantiepartner bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid, onderdeel van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid.

Als alliantiepartner zullen wij ons onder andere inzetten voor:

  • de integrale aanpak op het gebied van overgewicht en lage gezondheidsvaardigheden;
  • het op de agenda zetten en houden van laaggeletterdheid, onder andere door gezondheidsinformatie te testen op begrijpelijkheid en door laaggeletterde longpatiënten te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe voorlichtingsmaterialen;
  • het screenen van mensen op laaggeletterdheid;
  • het vergroten van de taalvaardigheden rond medicijngebruik van allochtonen en digitale vaardigheden van ouderen.
     
Factsheet Taal maakt gezonder

Vandaag verscheen ook de nieuwe factsheet Taal maakt gezonder, samengesteld door Stichting Lezen & Schrijven. De factsheet bevat de meest recente feiten en cijfers over de relatie tussen gezondheid en geletterdheid/gezondheidsvaardigheden.

Taalscholing en gezondheid

Er is voor laaggeletterden veel winst te behalen. Taalscholing maakt niet alleen taalvaardiger, maar ook gelukkiger, zelfredzamer en actiever. Laaggeletterden voelen zich na het volgen van scholing zowel fysiek als psychisch gezonder.

Nieuwe partners

Behalve het Longfonds sloten zich vandaag nog zes andere partijen aan bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Hiermee heeft de organisatie inmiddels 77 partners.

Reacties (1)

Goede aktie. Het lijkt me leuk op de een of andere manier te participeren.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.