Help mee Gratis magazine

Houtstook: zorg dat je niet ziek wordt

Weinig mensen die thuis hout stoken, beseffen welk risico hun gezondheid daarbij loopt - en van de buren. Mensen kunnen ziek worden door houtstook, thuis en in de buurt. Een heldere aanpak ontbreekt. Daarom steken kenners in mei de koppen bijeen op het congres 'Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen'. Het Longfonds is één van de initiatiefnemers.

Het verwarmen van woningen met hout neemt toe. Voor de stoker zelf en voor omwonenden kan dat gezondheidsschade opleveren. Inmiddels zit één op de tien Nederlanders in de rook, mensen zijn terecht bezorgd om hun gezondheid en een oplossing is er nog niet. Om te komen tot een nieuwe aanpak vindt op vrijdag 23 mei 2014 het congres plaats, op initiatief van VVM (netwerk van milieuprofessionals), Longfonds, Stichting Haard en Rookkanaal, de vereniging Partners voor Gezond Leefmilieu (PGL) en gastheer RIVM in Bilthoven.

Schadelijke stoffen

Bij onvolledige verbranding van hout komen kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen vrij. Inademen van die stoffen is ongezond voor zowel de stoker zelf als de buren. Kinderen, ouderen, longpatiënten en hart- en vaatpatiënten zijn het meest kwetsbaar. Zij verdienen maximale bescherming. Goed stoken kan schelen: een goede combinatie van haard, hout en rookkanaal is van belang goede verbranding. Niet stoken bij windstil weer helpt al enorm, net als oog hebben voor de gezondheid van stoker en buren.

Van duurzaam naar gezond

Bij het congres komen alle onderwerpen op tafel: de uitstoot van schadelijke stoffen, de gezondheidseffecten, wet- en regelgeving, toezicht en handhaving, de soorten kachels, het stookproces, de brandstof, de vraag of duurzaamheid gaat over energie of ook over gezondheid.

Reacties (33)

@Wil Meurders, Het verband tussen het ontstaan van longembolieën en het gebruik van een houtkachel is bij ons niet bekend. Als u hier meer van wilt weten, kunt u dit het best aan uw arts vragen. Oorzaken van longembolieën kunt u vinden op onze website https://www.longfonds.nl/longembolie/oorzaak-longembolie.

Goede morgen. Ik heb sinds twee weken 5 longembolies. 2 links en 3 rechts. Ik heb een sauna die ik verwarm met een oude houtkachel. Zou dat een oorzaak kunnen zijn?? Mvgr Wil Meurders

Beste meneer Wouters,
Wat een vervelende situatie. Goed dat u de gemeente op de hoogte blijft houden van de overlast. U kunt het ook nog melden bij de GGD. Op https://www.longfonds.nl/sites/default/files/Longfonds%20Verklaring%20Houtrook%20met%20logo.pdf treft u een verklaring ‘rookbrief’ aan die u eventueel ter ondersteuning kunt gebruiken in een gesprek met de gemeente en eventueel de GGD.
Kijkt u ook eens op www.houtstookcongres.nl onder het kopje 'Toolkit'. Deze Toolkit bevat niet alleen stappenplannen voor de stoker, de gehinderde burger, de gemeente en de GGD, maar ook stooktips, een checklist voor controles en achtergrondinformatie. Hierin vindt u onder andere wettelijke verplichtingen, handhavingsmogelijkheden en juridische aspecten, zodat het voor gemeenten en gehinderden duidelijk is welke mogelijkheden en verplichtingen er zijn. Daarnaast bevat de toolkit een aantal hulpmiddelen om de lokale problemen daadwerkelijk aan te pakken en te verminderen.
Hopelijk helpt dit u wat verder.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.