Help mee Bestel gratis

Gezonde lucht: geen verbod op houtkachels

Staatssecretaris Van Veldhoven voert geen algemeen verbod op houtkachels in, ze wil wel eerder strengere eisen stellen aan houtkachels. Daarnaast wil de staatssecretaris betere voorlichting, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Op die manier wil ze de grootste gezondheidsproblemen die houtrook opleveren aanpakken ‘Voor het Longfonds is dit onvoldoende,’ vertelt Pauline van Voorst, woordvoerder van het Longfonds.

Voorlichting

Van Veldhoven schrijft dat mensen met een houtkachel beter geïnformeerd moeten worden hoe zij het beste kunnen stoken en wanneer. Daarnaast wil de staatssecretaris houtstokers bewuster maken van de overlast en gezondheidsproblemen die het kan veroorzaken. Pauline van Voorst: ‘De nadruk ligt in de voorlichting nu op beter stoken. Dat betekent nog steeds uitstoot van schadelijke stoffen. Wij vinden het belangrijk dat het algemeen publiek goed wordt geïnformeerd over de risico’s voor hun gezondheid en dat zij worden aangeraden niet op hout te stoken.’

Uitstoot beperken

De staatssecretaris wil naast voorlichting ook hogere eisen stellen aan de uitstoot van schadelijke stoffen, vooral fijnstof. Dit sluit aan bij de scherpere Europese uitstootregels voor houtkachels die over drie jaar ingevoerd worden. Van Veldhoven haalt de invoering van die eisen in Nederland nu naar voren: vanaf 1 januari 2020 moeten nieuw verkochte kachels allemaal aan de nieuwe regels voldoen. In de praktijk blijken kachels die aan deze richtlijn voldoen een hoge uitstoot ultrafijnstof te hebben. Het Longfonds verwacht dus geen of onvoldoende gezondheidswinst van deze maatregel.

Stookalarm

Het RIVM en het KNMI werken op dit moment aan een stookalert, waarbij houtkachelgebruikers een berichtje krijgen wanneer het weer ongeschikt is om de kachel aan te maken. In de brief geeft de staatssecretaris aan dat het stookalarm waarschijnlijk volgende winter gebruikt kan worden. Pauline van Voorst: ‘Het Longfonds vindt het belangrijk om bij een stookalarm te vermelden dat je beter helemaal niet op hout moet stoken, anders is een stookalert een legitimering van stoken op de dagen dat er geen alert is en dat is onterecht. Hout stoken is altijd ongezond.’

De taak van de gemeente

Op dit moment kan de gemeente iemand een stookverbod opleggen in geval van overlast. In de praktijk blijkt  dat gemeenten het vaak moeilijk vinden om te bepalen wanneer er sprake is van overlast. Daarom heeft de staatssecretaris TNO opdracht gegeven om een meetsysteem te maken waardoor gemeenten kunnen bepalen hoeveel rook er uit de schoorsteen komt. Wanneer dit systeem gereed is, is nog onduidelijk.

Benauwd

1,2 miljoen mensen in Nederland hebben een longziekte. Voor 59 procent van de mensen met COPD en 64 procent van de mensen met astma betekent dit dat zij regelmatig benauwd zijn door houtrook. Dit aantal is de laatste jaren toegenomen (1). Het Longfonds maakt zich hard voor gezonde lucht en gezonde longen en pleit er daarom voor om niet op hout te stoken.

Kom lokaal in actie

Het Longfonds roept mensen zelf op om actie te ondernemen in de gemeente, bijvoorbeeld door het organiseren van discussie-avonden. Iedereen die dat wil kan terecht bij een relatiemanager van het Longfonds.

1: Longmonitor, NIVEL, in opdracht van het Longfonds, verschijnt in februari 2019, M. Heins, P. Spreeuwenberg, M. Heijmans

Gezonde lucht, wat kan ik doen?

U haalt meer dan 20.000 keer per dag adem. Maar wat ademt u in? Als u ozon, roet en fijnstof inademt kunt u zelfs ziek worden. Lees hier meer over en ontdek wat u kunt doen.

Bestel gratis het boekje Gezonde lucht
Reacties (16)

Zo ver als ik kan beoordelen lijkt me dit een lafhartige, naïeve, niet handhaafbare "Pappen en nathouden" maatregel van Staatssecretaris Van Veldhoven. Houtkachels moeten gewoon allemaal verboden worden om de volgende redenen:
1. Het verwarmen wordt steeds duurder. Niet zozeer door de prijs van brandstoffen, maar door de belasting die er op geheven wordt. Op houtkachels daarentegen wordt zelfs subsidie gegeven. Steeds meer mensen zullen dus in de verleiding komen om te gaan stoken op hout.
2. Dat hout stoken o.a. veel fijnstof veroorzaakt staat vast. De nieuwe kachels die mevr. Van Nieuwehoven wil voorschrijven veroorzaken daarbij ook nog eens veel meer ultrafijnstof, een nog gevaarlijkere stof die dieper in onze bloedbaan en longen penetreert en kankerverwekkend is.
3. De maatregel die ze daar dan tegenover wil stellen is : de houtstokende burgers informeren wanneer er best niet gestookt wordt. Dit is op zijn zachst gezegd erg naïef. Mensen die zo wie zo al bewust gekozen hebben voor een ongezonde manier van stoken zullen dus volgens haar kou gaan leiden omdat het vochtige weer stoken extra ongezond maakt op die dag... . Bovendien is het niet mogelijk om dit te controleren op zo'n grote schaal (handhaven).

De enige duidelijke, handhaafbare maatregel is een algeheel verbod op houtkachels. Een tussenstap hierin zou kunnen zijn: het verplicht stellen van een afdoend filter op de schouw, als dat al bestaat, en het drastisch verhogen van de belastingen op houtkachels, zodat de financiële drijfveer weggenomen wordt bij de burgers.

Voorgaande jaren rook ik wel eens een houtkachel, maar deze winter zijn aan twee kanten van mijn huis buren dagelijks gaan stoken. Ik heb nu al een half jaar stank om en in mijn huis en verschillende gezondheidsklachten ontwikkeld (o.a. constant 'verkouden', hoestbuien, hoofdpijn, een knijpend gevoel in mijn neus, hoogstwaarschijnlijk door fijnstof en andere gifstoffen die in de lucht hangen). Mijn vrijheid om ramen en deuren open te zetten of in mijn tuin te zijn op momenten dat ik dat wil, is weg. Aan de achterkant kwam er op een gegeven moment ook nog een stoker bij die enorm veel stank produceerde, maar die heb ik gelukkig via de woningbouwvereniging kunnen stoppen. Want dat is zo wonderlijk: de woningcorporaties die ik ken verbieden hout- en pelletkachels in hun woningen wegens brandgevaar en overlast voor omwonenden, maar blijkbaar gelden die risico's niet als diezelfde kachels in koopwoningen staan. Ook vreemd: roken wordt ontmoedigd, maar er komen steeds meer kachels bij die zo mogelijk nog schadelijker voor de gezondheid én het milieu zijn. Ik hoop dat deze zeer vervuilende en ziekmakende ontwikkeling heel gauw gestopt wordt, maar tot dusver blijft onze overheid in gebreke. Meld uw klachten vooral ook op houtrook.nl (zie bv kopje 'Overlast kaart') en houtrookvrij.nl, zodat overlast door hout- en pelletkachels in kaart kan worden gebracht.

Dit doet me denken aan een aantal jaren geleden: roken..dat lossen we samen op.

Ik heb een zeldzame aandoening aan mijn luchtwegen:Vocal Cord Dysfuntion. Daardoor reageer ik op dezelfde prikkels als astmapatiënten. Een verschil is dat zij niet kunnen uitademen en ik niet inademen, waardoor ik bewusteloos raak.

Bij mij in de buurt zijn ook mensen die stoken met allesbranders of open haarden. Vorig jaar heb ik in de buurt gevraagd om met windstil en mistig weer niet te stoken zodat ik naar buiten kon om mijn boodschappen te doen. Een reactie was: wij vinden het gezellig om elke dag te stoken! Dan fietst u toch een eind om?
Bij de gemeente kreeg ik te horen dat ik niet moest klagen: ik mag anderen niet belemmeren in hun woongenot.
Vanwege de overlast kan ik 's avonds niet naar buiten en om 15 uur moeten de ramen en ventilatieroosters dicht.

In de jaren 70 leerde ik al op school dat houtrook schadelijk was. Maar de politiek heeft er al die tijd niets aan gedaan.

Ik deel het standpunt van het Longfonds en ik wens hen veel succes bij de actie.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.