Help mee Bestel gratis

De weerbarstige realiteit van rokende moeders

Laagopgeleide zwangere vrouwen roken bijna zes keer zo vaak als hoger opgeleide moeders in spe. Van de vrouwen die er wel in slagen om te stoppen begint 43 procent weer in het eerste jaar na de bevalling. Vraag is wat zorgprofessionals nodig hebben bij hun begeleiding van aanstaande moeders bij stoppen met roken en rookvrij blijven. 

Naïma Abouri van Pharos sprak met een aantal laag opgeleide (aanstaande) moeders. Haar bevindingen staan in het rapport 'Ik wist dat ik wilde stoppen en gewoon een goede moeder zijn'. Deze gesprekken zijn gevoerd als vooronderzoek binnen het onderzoeksproject PROMISE van het Longfonds, het Trimbos instituut en Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.

PROMISE test nieuwe manieren om vrouwen met een lage sociaaleconomische status te helpen rookvrij zwanger te zijn én te blijven na de zwangerschap. Met de materialen en trainingen die binnen dit onderzoeksproject ontwikkeld en uitgebreid getest worden kunnen verloskundigen, gynaecologen en medewerkers in kraamzorg en jeugdgezondheidszorg aan de slag om de zorg voor deze kwetsbare moeders te verbeteren.

Het waren lange gesprekken die Naïma Abouri met de vrouwen had. Zwanger of net bevallen, laagopgeleid en voor het overgrote deel afhankelijk van een bijstandsuitkering. Over roken, over de zwangerschap en de baby maar ook over tal van andere onderwerpen. Projectleider Naima Abouri: ‘Schulden, relatieproblemen, depressies. Er is zoveel aan de hand in het leven van deze vrouwen. De zwangerschap was vaak ook niet gepland. De sigaret, zeggen ze, helpt hen de dag door te komen.’

Na afronding van het vooronderzoek bleek dat deze gesprekken veel meer zijn dan een basis voor het verdere onderzoeksproject PROMISE. De inzichten en verhalen die de moeders vertellen zijn nu al ondersteunend voor zorgprofessionals in de begeleiding van (aanstaande) moeders bij het stoppen van roken. Ze geven inzicht in de afwegingen die moeders maken om te blijven roken en in de succesfactoren bij het stoppen met roken.

In het rapport 'Ik wist dat ik wilde stoppen en gewoon een goede moeder zijn’ staat beschreven:

  • De achterstand die de vrouwen en kinderen hebben op het gebied van gezondheid
  • De leefwereld van deze vrouwen, de voor hen belangrijke waarden en de rol die roken daarbij inneemt
  • De opspelende emoties en mentale worsteling van deze vrouwen bij het stoppen met roken in relatie tot het (aanstaande) moederschap
  • Aanknopingspunten voor een gesprek over stoppen met roken
Reacties (1)

Ik denk dat er een heel hoop vrouwen trots zijn als zij gestopt zijn met roken tijdens de zwangerschap. Dit is immers het belangrijkste, wordt gedacht. Maar wat bijna niemand weet is de schade die derdehandsrook kan aanbrengen. Vooral een verhoogde kans op wiegendood! Ik denk dat moeders hier veel meer bewust van moeten worden gemaakt! Als ik zie hoe veel vrouwen trots zijn niet te roken bij hun kinderen en pas binnen gaan roken als de kindjes slapen... Triest eigenlijk! Maar vaak pure onwetendheid!

Daarbij verbaast het mij ten zeerste hoe weinig VK moeders aanspreken die roken. Ik vind dat zij veel meer zouden moeten benadrukken wat de gevolgen hier van zijn! Zij zijn toch een beetje 'de stem van het ongeboren kind'

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.