Help mee Gratis magazine

D Day voor hooggebergtebehandeling

Hooggebergtebehandeling moet in het basispakket blijven. Zowel mensen met een longziekte, longartsen en andere zorgprofessionals strijden dat deze behandeling beschikbaar blijft voor kwetsbare mensen met zwaar astma. Vandaag werd de petitie overhandigd aan Kamerleden van de Vaste Kamercommissie VWS. De SP heeft Kamervragen gesteld, die waarschijnlijk in het vragenuur worden behandeld. 

In 2019 is de REFRAST studie van de Universiteit Utrecht uitgekomen die belangrijke meerwaarde aantoont van de behandeling van mensen met ernstig astma in het hooggebergte. De astmacontrole en de astma gerelateerde kwaliteit van leven verbeteren en deze effecten zijn er ook 12 maanden na de behandeling. Bij veel patiënten kan de prednison (met alle negatieve bijwerkingen) worden stopgezet en is er sprake van minder longaanvallen. Voor een selecte groep patiënten met ernstig astma is hooggebergtebehandeling de juiste zorg op de juiste plek.

Op grond van de positieve studie-uitkomsten, de positieve klinische ervaringen in de afgelopen tientallen jaren en de positieve ervaringen van patiënten, heeft de voltallige LAN ledenvergadering met alle aangesloten lidorganisaties zich uitgesproken dat de hooggebergtebehandeling toegevoegde waarde heeft en beschikbaar moet blijven via de basisverzekering.

Het Zorginstituut Nederland heeft echter 12 december jl. besloten dat de hooggebergte GEEN toegevoegde waarde heeft en uit de basisverzekering moet. Voor mensen met ernstig astma betekent dit dat hooggebergtebehandeling per direct niet meer vergoed wordt. Het veld van longziekten neemt hier geen genoegen mee en is het niet eens met de beoordeligswijze van het ZiNL.

Het veld van longziekten strijdt dat de hooggebergtebehandeling als duidelijk gedefinieerde behandeling beschikbaar blijft voor de selecte kwetsbare groep mensen met ernstig astma. Onlangs in de Tweede Kamer werd een door patiënten gemaakte petitie aangeboden aan de Kamerleden door een delegatie van mensen met ernstig astma en longartsen. Het is nog steeds mogelijk om de petitie te ondertekenen. 

Reacties (79)

Alles wat je kan doen als regering om patiënten minder prednison te laten gebruiken moet je aanpakken

Geef longpatiënten lucht!

Help de benauwdheid bestrijden, dit mag niet verdwijnen!!!

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.