Help mee Gratis magazine

Actieplan voor ouders van kinderen met astma

In Nederlands hebben 60.000 kinderen tussen de vijf en elf jaar astma. Ondanks goed gebruiken van medicijnen kunnen astmaklachten toch plotseling toenemen en kan een astma-aanval ontstaan. Jaarlijks belanden daardoor 4000 kinderen in het ziekenhuis. Het Longfonds wil dat dit cijfer omlaag gaat en ontwikkelde daarom samen met zorgverleners en ouders het gratis Actieplan astma kinderen. Het actieplan helpt ouders klachten bij hun kind te herkennen en tijdig actie te ondernemen.

Soms zijn astmaklachten bij kinderen moeilijk te herkennen. Bovendien kunnen de klachten plotseling verslechteren. Voor ouders is het daardoor lastig om een astma-aanval te herkennen en te weten wanneer ze contact op moeten nemen met de arts. Het actieplan helpt ouders de plotseling opkomende astma-aanval snel te herkennen en het medicijngebruik hierop aan te passen.

Herken de symptomen bij uw kind en kom in actie

Het papieren Actieplan astma kinderen is een persoonlijk actieplan dat de ouder samen met de arts en het kind invult. In het plan staat hoe zij een astma-aanval bij hun kind kunnen herkennen. En wat zij zelf kunnen doen om verergering van de klachten te voorkomen. Het is belangrijk om het astma actieplan bij ieder bezoek aan de arts mee te nemen.

Groen, oranje, rood

Het actieplan werkt met drie zones: groen, oranje en rood. De kleuren staan voor hoe het met het kind gaat. De groene zone (het gaat goed) beschrijft welke medicijnen dagelijks nodig zijn . In de oranje fase verergeren de klachten en moet het medicijngebruik aangepast worden. Blijven de klachten bestaan, dan zit het kind in de rode zone (het gaat slecht). Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de arts.

Samen met ouders

Het actieplan is ontwikkeld samen met ouders van kinderen met astma en met zorgverleners. Het actieplan is ook handig voor mensen in de omgeving van het kind, zoals een oppas, grootouders of bij de sportvereniging. Zodat ook zij weten wat ze moeten doen als de klachten plotseling verergeren.

Bestel het actieplan

Het actieplan is gratis te bestellen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.