Help mee Gratis magazine

Strikte eisen aan onderzoek

Het Longfonds wil longziekten de wereld uit helpen en daarbij is wetenschap de basis van ons werk. Het liefst doen we onderzoek dat zo min mogelijk belastend is voor mensen en dieren. Dat lukt ons ook steeds beter, dankzij vernieuwende alternatieven als 3D-modellen of de long-op-een-chip. Nog niet voor elk onderzoek is een geschikt alternatief voorhanden, maar we blijven er naar zoeken. De wetenschap kan nog niet helemaal zonder onderzoek waarin mensen en dieren een rol spelen, om onmisbare stappen te zetten naar genezing, behandeling en voorkoming van longziekten.

Mensen spelen een belangrijke rol in onderzoek naar longziekten. Mensen met en zonder longziekten ondergaan behandelingen of ingrepen in het kader van wetenschappelijk onderzoek, omdat zij willen bijdragen aan een oplossing in de strijd tegen longziekten. Zij hopen dat het onderzoek verschil maakt. Soms omdat zij zelf of hun naasten een longziekte hebben.

onze Lat ligt hoog

Als mensen in onderzoek mee doen, legt het Longfonds de lat hoog. Onderzoek moet voldoen aan strikte richtlijnen van Goede Doelen Nederland (GDN), goedgekeurd zijn door de Medisch-Ethische (Toetsings)Commissie (METC) van het onderzoeksinstituut, voldoen aan de 'code goed gebruik van humaan weefsel' van de FMWV en aangemeld zijn bij de CCMO en het Nederlands Trialregister. Onze Wetenschappelijke Advies Commissie, waarin wetenschappers, zorgverleners en longpatiënten een oordeel vormen, ziet toe op naleving van deze eisen.

Terughoudend

Het Longfonds is terughoudend met onderzoek waarbij dieren een rol spelen. Als dit onderzoek plaatsvindt, leggen we opnieuw de lat hoog. Ook dan moet onderzoek voldoen aan de richtlijnen van GDN, internationale verdragen en wettelijke richtlijnen. Bovendien moet het onderzoek zijn goedgekeurd door de Dierexperimenten Commissie (DEC) van het onderzoeksinstituut. Onze Wetenschappelijke Advies Commissie ziet ook hier toe op naleving van deze eisen.

Alternatieven

Het Longfonds wil onderzoek met mensen en dieren verminderen, verfijnen en liefst vervangen. Daarom werken we aan alternatieven. Dat lukt ons ook, dankzij vernieuwende alternatieven als 3D-modellen of de long-op-een-chip. Nog niet voor elk onderzoek is een geschikt alternatief voorhanden, maar we blijven er naar zoeken. Tot die tijd is onderzoek op mensen en dieren ook in wetgeving een vereiste, voordat een wetenschappelijk resultaat in de praktijk van de zorg mag worden toegepast.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212