Help mee Bestel gratis

Alles over longonderzoek

In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen een chronische longziekte. Het Longfonds financiert onderzoek naar longziekten en naar mogelijkheden om beschadigde longen te herstellen.

Zo zoeken we naar een betere behandeling voor mensen met een ernstige longziekte en werken we aan een vaccin tegen astma. We willen longziekten zoals COPD en longfibrose stoppen. En nog mooier zou zijn als we in de toekomst beschadigde longen kunnen herstellen.

onderzoek is de basis

Voor het Longfonds is wetenschappelijk onderzoek de basis voor al ons werk. Zonder onderzoek staan ontwikkelingen stil. Onderzoek geeft longpatiënten zicht op verbetering. Daarom steekt het Longfonds jaarlijks miljoenen euro’s in wetenschappelijk onderzoek. Het Longfonds stelt hoge eisen aan onderzoek, waaronder het betrekken van patiënten, samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en we willen onderzoek dat mensen en dieren zo min mogelijk belast.

Patiënten denken mee

Het Longfonds vindt het belangrijk dat mensen met een longziekte, zoals astma of COPD, betrokken zijn bij onderzoek. Dat heet patiëntenparticipatie. De mening van longpatiënten is een goede aanvulling op wetenschappelijke of medische argumenten: patiënten weten als geen ander wat het betekent om te leven met een longziekte.

Longpatiënten denken mee over onze onderzoeksagenda en zitten in onze Wetenschappelijke Advies Commissie, die zich buigt over subsidieaanvragen. Daarnaast zorgt het Longfonds dat longpatiënten klaar staan om mee te werken aan beter onderzoek en betere zorg. De patiëntenparticipatie bij het Longfonds is ook als succesverhaal beschreven in het boekje 'Een 10 voor patiëntenparticpatie' van ZonMW.

Onderzoeksthema's

Als wetenschappers subsidie aanvragen, moet het onderzoek passen binnen een van de onderzoeksthema's van het Longfonds: preventie, zorg & behandeling of longherstel. Binnen deze thema's zijn grote subsidies beschikbaar voor zogeheten 'consortia' (samenwerkingsverband van onderzoeksinstellingen) en ook subsidies voor jong onderzoekstalent. 

Wetenschappelijke Advies Commissie

In Nederland, maar ook daarbuiten, vindt veel onderzoek plaats naar longziekten. Het ene onderzoek sluit beter aan bij onze doelen dan het andere. Welke doelen het belangrijkst zijn en welk onderzoek financiering krijgt, bepaalt de Wetenschappelijke Advies Commissie. Daarin zitten wetenschappers, artsen en longpatiënten. 

Onderzoeksbeleid

De Wetenschappelijke Advies Commissie kijkt niet alleen of het onderzoek past binnen de onderzoeksagenda en doelen, maar ook of het voldoet aan het onderzoeksbeleid van het Longfonds. Ons beleid is gebaseerd op de nationale richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook op richtlijnen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI), de brancheorganisatie voor goede doelen.

Het liefst doen we onderzoek dat zo min mogelijk belastend is voor mensen en dieren. Dat lukt ons ook steeds beter, dankzij vernieuwende alternatieven als 3D-modellen of de long-op-een-chip. Nog niet voor elk onderzoek is een geschikt alternatief voorhanden, maar we blijven er naar zoeken. Onderzoek waarin mensen en dieren een rol spelen blijft nodig, om onmisbare stappen te zetten naar genezing, behandeling en voorkoming van longziekten. Lees meer over de strikte eisen aan onderzoek van het Longfonds.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212