Help mee Gratis magazine

Hoe ontstaan longaanvallen bij astma?

Infecties met verkoudheidsvirussen leiden vaak tot longaanvallen bij patiënten met astma. Het AMC in Amsterdam doet hier verder onderzoek naar en zoekt mensen met astma die aan dit onderzoek mee willen doen. 

Uit eerdere studies lijkt het er op dat al heel vroeg na blootstelling aan een verkoudheidsvirus, astma patiënten anders reageren dan gezonde individuen. Met dit nieuwe onderzoek willen wij juist die vroege verschillen in kaart brengen. Dit onderzoek lijkt sterk op het onderzoek dat wij doen bij COPD patiënten, waardoor wij goed kunnen vergelijken om te zien of er verschillen zijn.

Voor het onderzoek wordt u verkouden gemaakt met een natuurlijk verkoudheidsvirus. U kunt hierdoor een longaanval krijgen. Het verkoudheidsvirus dat wij gebruiken is weinig besmettelijk en geeft relatief milde longaanvallen. Voor en kort na de opgewekte verkoudheid worden een aantal onderzoeken gedaan.

Wie komen in aanmerking om mee te doen? 

Wij zijn op zoek naar patiënten met mild tot matig astma:

  • tussen 18-50 jaar oud, 
  • die inhalatie corticosteroïden gebruiken (minder of gelijk aan 500 microgram per dag), 
  • u rookt niet of bent minstens een jaar gestopt met roken.
     
Wat betekent meedoen voor u?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling longfunctie van het AMC en omvat 8 bezoeken. Twee bezoeken duren ongeveer een halve dag. De andere bezoeken zijn veel korter, variërend van 20 minuten tot anderhalf uur. De meeste bezoeken vinden plaats binnen een periode van twee weken. Wij proberen zo veel als mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren voor het maken van afspraken.

Meer informatie en aanmelden

Als u mogelijk geïnteresseerd bent om deel te nemen aan onderzoek, dan kunt u dat aan ons kenbaar te maken op de volgende manieren: 

  • een email sturen aan astmaonderzoek@amc.nl 
  • bellen naar 020-5668753 (René Lutter) of 020-5667732 (vraagt u naar Yanaika Sabogal)
     

Wij zullen u dan verder informeren over het onderzoek, zowel telefonisch als door u een informatiebrief toe te sturen en uiteraard beantwoorden wij ook alle vragen die u heeft. Ook hebben wij patiënten die al eerder hebben meegedaan aan dit onderzoek gevraagd om hun ervaringen op papier te zetten, en dat kunt u ook inzien. Als u dan nog geïnteresseerd bent, dan maken wij graag een afspraak om te zien of u inderdaad geschikt bent om deel te nemen.

Wij realiseren ons dat dit een erg belastend onderzoek voor u kan zijn. Mocht u besluiten om deel te nemen aan het onderzoek dan is het goed om te weten dat u op elk ogenblik tijdens de studie zonder opgave van redenen kunt stoppen met het onderzoek. Uw besluit heeft ook geen enkele consequentie voor een behandeling die u eventueel later moet krijgen.

Dit oproepje komt vanuit de onderzoekers en niet vanuit het Longfonds. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u daarom het beste met de onderzoekers zelf contact opnemen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212