Help mee Bestel gratis

Sponsor partners

Samen organiseren van kracht. Het Longfonds werkt samen met bedrijven aan een wereld zonder longziekten. Zij doen mee!

AstraZeneca
Bedrag: €15.000

AstraZeneca steunt in 2018 het project ‘Ophalen ervaringskennis en uitbreiden patiëntparticipatie’. Het ophalen van ervaringskennis is één van de hoofdtaken van het Longfonds. Door het ophalen en inzetten van deze (gevalideerde) ervaringskennis kunnen we de zorg in brede zin verbeteren. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het Longfonds patiëntparticipatie door mensen met een longziekte te trainen en te begeleiden in het inbrengen van patiëntperspectief op een breed scala aan onderwerpen.

Bedrag: € 10.000

AstraZeneca steunt in 2018 het Longfonds bij het efficiënter en effectiever inzetten van de (online) voorlichtingsmaterialen om zo meer impact te realiseren. Met onze patiëntenvoorlichting willen we mensen met een longziekte stimuleren en helpen regie te nemen.

Bedrag: € 10.000

AstraZeneca steunt in 2018 het Longfonds met het behoud en de uitbreiding van 63 longpunten die verspreid over het hele land actief zijn. Het Longfonds wil tevens meer inzicht krijgen in veranderingen die optreden voor de bezoekers van een Longpunt door hun bezoek en op welke manier dit gebeurt. Daarbij kijken we niet alleen kijken naar de persoonlijke impact op de kwaliteit van leven van mensen met een longziekte maar ook naar de maatschappelijk impact van Longpunt.

In 2018 onderzoekt het Longfonds hoe we als patiëntenorganisatie het Longforum faciliteren en hoe we het positioneren ten opzichte van patiëntenvoorlichting en andere vormen van lotgenotencontact zoals Longpunt.  

Boehringer Ingelheim
Bedrag: €12.500

Boehringer Ingelheim steunt in 2018 het project ‘Ophalen ervaringskennis en uitbreiden patiëntparticipatie’. Het ophalen van ervaringskennis is één van de hoofdtaken van het Longfonds. Door het ophalen en inzetten van deze (gevalideerde) ervaringskennis kunnen we de zorg in brede zin verbeteren. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het Longfonds patiëntparticipatie door mensen met een longziekte te trainen en te begeleiden in het inbrengen van patiëntperspectief op een breed scala aan onderwerpen.

Bedrag: € 12.500

Boehringer Ingelheim steunt in 2018 het Longfonds bij het efficiënter en effectiever inzetten van de (online) voorlichtingsmaterialen om zo meer impact te realiseren. Met onze patiëntenvoorlichting willen we mensen met een longziekte stimuleren en helpen regie te nemen.

Bedrag: € 9.000

Boehringer Ingelheim steunt het Longfonds in 2018 het behoud en de uitbreiding van 63 longpunten die verspreid over het hele land actief zijn. Het Longfonds wil tevens meer inzicht krijgen in veranderingen die optreden voor de bezoekers van een Longpunt door hun bezoek en op welke manier dit gebeurt. Daarbij kijken we niet alleen kijken naar de persoonlijke impact op de kwaliteit van leven van mensen met een longziekte maar ook naar de maatschappelijk impact van Longpunt.

In 2018 onderzoekt het Longfonds hoe we als patiëntenorganisatie het Longforum faciliteren en hoe we het positioneren ten opzichte van patiëntenvoorlichting en andere vormen van lotgenotencontact zoals Longpunt.  

Chiesi
Bedrag: € 15.000

Chiesi steunt in 2018 het project ‘Ophalen ervaringskennis’. Het ophalen van ervaringskennis is één van de hoofdtaken van het Longfonds. Door het ophalen en inzetten van gevalideerde ervaringskennis kunnen we de zorg in brede zin verbeteren.

Deze gevalideerde ervaringskennis is belangrijk omdat hiermee standpunten en argumentatie wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden en als basis dient voor onder meer: het ontwikkelen van patiëntinformatie, kennisinhoudelijke ondersteuning van vrijwilligers en in de belangenbehartiging bij de overheid en de beroepsgroepen in het longveld.

Fonds NutsOhra
Bedrag: € 40.000,-

Fonds NutsOhra steunt het project Congenitale hernia diafragmatica (CHD). CHD vormt een zeldzame longziekte (<1 op de 2.000 mensen). De aangeboren longafwijking ontstaat tijdens de 8e zwangerschapsweek. De impact van de ziekte is enorm. Niet alleen voor het kind, maar zeker ook voor de ouders en naaste omgeving. Het Longfonds wil in 2015 en 2016 de zorg voor (ouders van) CHD patiënten verbeteren. Een belangrijke stap hierin is het beschrijven van goede zorg vanuit patiëntperspectief. 

GlaxoSmithKline
Bedrag: € 25.000

GSK steunt in 2018 het project ‘Ophalen ervaringskennis en uitbreiden patiëntparticipatie’. Het ophalen van ervaringskennis is één van de hoofdtaken van het Longfonds. Door het ophalen en inzetten van deze (gevalideerde) ervaringskennis kunnen we de zorg in brede zin verbeteren. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het Longfonds patiëntparticipatie door mensen met een longziekte te trainen en te begeleiden in het inbrengen van patiëntperspectief op een breed scala aan onderwerpen.

Bedrag: € 40.000

GSK steunt in 2018 het Longfonds bij het efficiënter en effectiever inzetten van de (online) voorlichtingsmaterialen om zo meer impact te realiseren. Met onze patiëntenvoorlichting willen we mensen met een longziekte stimuleren en helpen regie te nemen.

Bedrag: € 20.00o

GSK steunt in 2018 het Longfonds met het behoud en de uitbreiding van 63 longpunten die verspreid over het hele land actief zijn. Het Longfonds wil tevens meer inzicht krijgen in veranderingen die optreden voor de bezoekers van een Longpunt door hun bezoek en op welke manier dit gebeurt. Daarbij kijken we niet alleen kijken naar de persoonlijke impact op de kwaliteit van leven van mensen met een longziekte maar ook naar de maatschappelijk impact van Longpunt.

In 2018 onderzoekt het Longfonds hoe we als patiëntenorganisatie het Longforum faciliteren en hoe we het positioneren ten opzichte van patiëntenvoorlichting en andere vormen van lotgenotencontact zoals Longpunt.  

Medtronic Foundation
Bedrag: € 68.000

De Medtronic Foundation heeft als doel om wereldwijd de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren en te ondersteunen zodat mensen betaalbare en kwalitatieve zorg kunnen krijgen. Medtronic Foundation steunt in 2018 en 2019 het project Dat geeft lucht. Het overgrote deel van de mensen met COPD gebruikt inhalatiemedicatie niet optimaal. Door het niet of verkeerd gebruiken, komt het medicijn niet goed in de longen terecht en heeft het geen effect. De oorzaak hiervan is vaak het niet begrijpen van de inhalatie-instructie en het gebrek aan ziekte-inzicht. Het Longfonds ontwikkelt daarom samen met partners een training voor zorgverleners over inhalatie-instructie.

Novartis
Bedrag: € 15.000

Novartis steunt in 2018 het project ‘Ophalen ervaringskennis en uitbreiden patiëntparticipatie’. Het ophalen van ervaringskennis is één van de hoofdtaken van het Longfonds. Door het ophalen en inzetten van deze (gevalideerde) ervaringskennis kunnen we de zorg in brede zin verbeteren. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het Longfonds patiëntparticipatie door mensen met een longziekte te trainen en te begeleiden in het inbrengen van patiëntperspectief op een breed scala aan onderwerpen.

Bedrag: € 15.000

Novartis steunt in 2018 het Longfonds bij het efficiënter en effectiever inzetten van de (online) voorlichtingsmaterialen om zo meer impact te realiseren. Met onze patiëntenvoorlichting willen we mensen met een longziekte stimuleren en helpen regie te nemen.

Teva Pharma Nederland
Bedrag: €10.000

Teva steunt in 2018 het project ‘Ophalen ervaringskennis’. Het ophalen van ervaringskennis is één van de hoofdtaken van het Longfonds. Door het ophalen en inzetten van gevalideerde ervaringskennis kunnen we de zorg in brede zin verbeteren. Deze gevalideerde ervaringskennis is belangrijk omdat hiermee standpunten en argumentatie wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden en als basis dient voor onder meer: het ontwikkelen van patiëntinformatie, kennisinhoudelijke ondersteuning van vrijwilligers en in de belangenbehartiging bij de overheid en de beroepsgroepen in het longveld.

Ook partner worden?

Als partner van het Longfonds kunt u uw maatschappelijke en zakelijke doelen op een mooie manier met elkaar verbinden. Wij gaan graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden om samen te werken.

Gedragscode

Het Longfonds werkt samen met bedrijven, waaronder de farmaceutische industrie. Samenwerking biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. In de samenwerking met anderen streven we naar invulling van onze kernwaarden als integriteit, transparantie en ondernemingszin. In de Gedragscode Samenwerking met bedrijven staan de afspraken beschreven.

Contact

Wilt u meer weten over samenwerken met het Longfonds? Neem dan contact op met Ernica Woudenberg, contactpersoon voor zakelijke partners, via ErnicaWoudenberg@longfonds.nl of (033) 43 41 263.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212