Help mee Bestel gratis

Een samenwerking die leeft en groeit

Een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen levert de mooiste dingen op. Dat bewijst het partnership tussen Philips en het Longfonds.

“Onze samenwerking is organisch gegroeid”, stelt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. “Zo’n vier jaar geleden begonnen we met oriënterende gesprekken. Daarna hebben we elkaar op allerlei vlakken en allerlei niveaus gevonden. We hebben met meer bedrijven partnerships maar bijzonder aan de relatie met Philips is dat we op alle niveaus binnen onze organisatie samenwerken.”  

Francis Das, General Manager Personal Health Benelux, is het roerend met hem eens. “We kennen raakvlakken op alle terreinen waarop Philips actief is: voor de consument, voor de zorg en binnen research. De samenwerking staat als een huis. Het Longfonds en Philips hebben hiervoor samen de bouwstenen aangedragen.”

Een groeiende overlap

De samenwerking tussen het Longfonds en Philips vindt plaats op tal van terreinen die betrekking hebben op gezonde lucht en gezonde longen. Denk bijvoorbeeld aan zuurstoftherapie, beademingszorg en het zuiveren van de lucht binnenshuis.

Het leven van mensen verbeteren, staat centraal: meer kwaliteit van leven voor mensen met een longaandoening en een groter bewustzijn van het belang van longgezondheid voor iedereen. “Dat is waar onze missies elkaar raken en overlappen”, zegt Francis. “En die overlap wordt alleen maar groter”, vult Michael aan. “Er komen steeds meer raakvlakken bij.” 

De samenwerking tussen het Longfonds en Philips vindt plaats op tal van terreinen die betrekking hebben op gezonde lucht en gezonde longen. Denk bijvoorbeeld aan zuurstoftherapie, beademingszorg en het zuiveren van de lucht binnenshuis.

Het leven van mensen verbeteren, staat centraal: meer kwaliteit van leven voor mensen met een longaandoening en een groter bewustzijn van het belang van longgezondheid voor iereen. “Dat is waar onze missies elkaar raken en overlappen”, zegt Francis. “En die overlap wordt alleen maar groter”, vult Michael aan. “Er komen steeds meer raakvlakken bij.”

Een goed begin: gezonde longen

Een van de zaken waarvoor beide organisaties zich met hart en ziel inzetten, is de gezondheid van jonge longen. Het Longfonds wil aanstaande ouders bewust maken van de gevaren van onder andere roken voor de gezondheid van hun kind. Maar denk ook aan een goed geventileerde babykamer, voorkomen van RS virus (dat een ontsteking in de longen veroorzaakt en voor jonge kinderen gevaarlijk kan zijn) en voorlichting over hoesten en proesten bij jonge baby’s. Philips heeft dankzij de Philips Avent productlijn voor babyverzorging een grote community opgebouwd binnen deze doelgroep. Francis: “Door de lancering van de Philips Avent uGrow app kunnen we jonge ouders nog gemakkelijker van relevante informatie over de ontwikkeling van hun baby voorzien. Ook over het belang van een goede luchtkwaliteit in huis.” “Dat is heel hard nodig”, gaat Michael verder. “Want er is nog steeds een gebrek aan kennis. Bij de 11,000 moeders die nog steeds roken tijdens de zwangerschap. Bij de ouders die niet in het bijzijn van hun jonge kinderen roken, maar wel de nicotine via hun handen of kleding overdragen. Door samen te werken met Philips kunnen we die kennis delen. Philips denkt namelijk verder dan hun producten alleen en kijkt ook naar de omgeving waarin die gebruikt worden.” “Alleen zo kun je gedragsverandering op gang brengen. En dat is juist van belang als je echt het verschil wilt maken in het dagelijks leven van mensen”, aldus Francis.

Philips denkt namelijk verder dan hun producten alleen en kijkt ook naar de omgeving waarin die gebruikt worden.
Michael Rutgers, Longfonds
Meer over de samenwerking met Philips
Samen zingen bij Ademnoot

Voorlichting en streven naar gedragsverandering loopt als een rode draad door het partnership van het Longfonds en Philips. Ademnoot is een mooi voorbeeld hiervan. Dit unieke zangevenement wordt voor de eerste keer op 17 februari 2018 in Eindhoven gehouden. Duizenden zangliefhebbers vormen die dag samen met Trijntje Oosterhuis en Edsilia Rombley één megakoor om aandacht te vragen voor mensen met een longziekte en longonderzoek te steunen. “Samen zingen is goed voor je: voor je longen maar ook voor je humeur”, zegt Michael. “Het is al jaren een vast onderdeel van de Longpunten, ontmoetingsmomenten die we in het land organiseren voor longpatiënten. Het lijkt ons daarom geweldig om van Ademnoot een groot, jaarlijks terugkerend evenement te maken en daarmee aandacht te vragen voor longziektes. Het zijn aandoeningen die veelal onzichtbaar zijn voor de buitenwereld maar die een ongelofelijk grote impact hebben op het leven van patiënten. Het zou mooi zijn als Ademnoot het bewustzijn hierover kan vergroten.” “Ademnoot werd geïnspireerd door een campagne van Philips en een bestaand concept in Canada”, vertelt Francis. “We vinden het geweldig om het samen met het Longfonds hier uit te kunnen rollen.”

Het geheim van een goed partnership

Beide partners zijn enthousiast over de samenwerking. Wat is het geheim achter dit partnership? “Vertrouwen”, zegt Michael meteen. “We weten dat Philips respect heeft voor onze onafhankelijke positie en de rol die we willen spelen in de samenleving. Die maatschappelijke betrokkenheid zit ook in het DNA, van Philips, het is geen verkooppraatje. We vinden elkaar op de inhoud en dat geeft een stevige basis, ook voor de lange termijn.” “Daardoor is er ook sprake van een win-win-win situatie”, zegt Francis. “Het levert voor beide partijen iets waardevols op en dat gunnen we elkaar ook van harte.” 

Dit vertrouwen maakt het ook mogelijk om positief-kritisch naar elkaar te zijn. “Philips maakt bijvoorbeeld apparaten om de binnenlucht te zuiveren”, legt Michael uit. “Die bevelen we nog niet aan omdat nog niet bewezen is dat een schonere lucht klinisch effect heeft op mensen met een luchtwegaandoening. Dat begrijpt Philips.” “Dat daagt ons ook op een goede manier uit”, zegt Francis. “Met klinische studies kunnen we dat bewijs namelijk wel leveren voor bijvoorbeeld mensen met allergieën. Zo loopt er nu een onderzoek onder 1.000 huishoudens met en zonder mensen met een longaandoening om de effecten duidelijk in kaart te brengen.”  

De toekomst: luchtkwaliteit zelf meten

Ook naar de toekomst zien het Longfonds en Philips tal van kansen om de partnership verder uit te diepen. “Het mooie van de technologie die Philips ontwikkelt, is dat het mensen tools biedt om feedback te krijgen over hun omgeving”, zegt Michael. “Dat is belangrijk als je gedragsverandering tot stand wilt brengen. Mensen met een longaandoening zijn net als de kanaries in de kolenmijnen van weleer: hun longen zijn zo gevoelig dat zij als eerste verslechteringen in de buitenlucht kwaliteit opmerken. Hoe mooi zou het zijn als je wat zij voelen, kunt objectiveren aan de hand van zelf meten met behulp van je smartphone.. Om zelf maatregelen te kunnen treffen of als beginpunt voor bredere acties voor gezonde lucht. Dat zou het leven van longpatiënten zoveel gemakkelijker maken!”

Meer weten? Lees hier verder!

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212