Doneer nu Gratis magazine

Vragen over fysiotherapie

De behandeling van alle patiënten die fysiotherapie nodig hebben, kan weer doorgaan. De fysiotherapeut neemt gepaste voorzorgsmaatregelen om dit veilig en verantwoord te kunnen doen. Dat staat in het triage stappenplan van het Koninklijke Nederlandse Genootschap Fysiotherapie (KNGF). 

Laatste update: 14-10-2020; 13:30 uur.

Dit uitgangspunt geldt voor mensen die al in behandeling zijn, voor nieuwe patiënten en voor mensen die te maken hebben met corona.

Wat kan ik verwachten van de fysiotherapeut?

De fysiotherapeut zal vóór de eerste behandeling contact met je zoeken. Waarschijnlijk zal dit gesprek telefonisch of online plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zal de fysiotherapeut beoordelen of jouw behandeling ingepland kan worden. Is behandeling mogelijk dan beoordeelt de fysiotherapeut of de behandeling online (digitaal), op de praktijk of aan huis plaats zal vinden.

Mag ik naar de fysiotherapiepraktijk?

De fysiotherapiepraktijken mogen op afspraak patiënten ontvangen. De fysiotherapeut zal je voor elke behandeling een aantal vragen stellen om te bepalen of het veilig is je te behandelen, in verband met corona. Zo ja, dan kan de fysiotherapeut je in de praktijk ontvangen. Wanneer het niet veilig is, kan de fysiotherapeut een behandeling ‘op afstand’ voorstellen, of als dit echt nodig is bij jouw thuis, met beschermende kleding. 

Ik heb verkoudheidsklachten, gaat mijn fysiotherapiebehandeling door?

Wanneer je verkoudheidsklachten hebt is fysiotherapie niet mogelijk. De behandeling zal dan worden uitgesteld. De fysiotherapeut zal met je bespreken waarvoor je fysiotherapie wilt ontvangen en kijken naar een passende oplossing.

Dit geldt ook wanner je één van de andere vragen over coronaklachten met "ja" beantwoordt. Als je fysiotherapeut je ook op afstand kan begeleiden, zal hiervoor gekozen worden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van beeldbellen.

Waar moet ik rekening mee houden bij een bezoek aan de therapeut?

Ook in de fysiotherapiepraktijk geldt dat je waar mogelijk 1,5 meter afstand moet houden. Daarnaast moet zowel jij als je fysiotherapeut het hygiëneprotocol (van de KNGF) volgen.

Dit houdt in:

  • Was je handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Schud geen handen.
  • Blijf thuis als je symptomen van corona hebt.
  • Ben je in een behandeling maar heb je nog symptomen van corona? Dan wordt de behandeling gestopt.

Verder vragen de therapeuten je om niet eerder dan de afgesproken tijd naar de praktijk te komen en de praktijk na afspraak meteen weer te verlaten. 

Moet ik een mondkapje op naar de fysiotherapeut?

Zorgverleners zoals fysiotherapeuten zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht. Toch zal het vaak zo zijn dat ook daar gevraagd wordt een mondkapje te dragen. Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hanteren ziekenhuizen en zorginstellingen eigen regels ten aanzien van mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Patiënten, bezoekers en zorgverleners dienen deze te volgen. De beroepsvereniging heeft fysiotherapeuten geadviseerd om patiënten te vragen een mondkapje te dragen. Je fysiotherapeut kan je dus vragen dit te doen. Maar de uitzonderingsregel voor mensen die geen mondkapje kúnnen dragen, geldt ook. Overleg dus met jouw fysiotherapeut hierover.

Lees meer over het dragen van mondkapjes bij het reizen en over het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes.

Kan ik weer aan een groepsbehandeling deelnemen? 

Als de praktijk aan een aantal voorwaarden voldoet, zoals een grote oefenzaal, zijn groepsbehandelingen mogelijk.  
Vóór de start van elke behandeling vraagt de fysiotherapeut bij alle deelnemers na of er kans is dat zij besmet zijn met het coronavirus. Is dat het geval, dan kunnen zij niet meedoen aan een groepsbehandeling.

Wat is fysiotherapie op afstand? 

De fysiotherapeuten hebben de sterke voorkeur om de behandeling van kwetsbare en/ of mogelijk besmette patiënten uit te stellen of dat deze patiënten op afstand met digitale middelen (telefoon, beeldbellen, e-mail) begeleid worden. Veel fysiotherapiepraktijken hebben inmiddels het een en ander ingericht rondom digitale consulten. Op deze wijze kan er per patiënt toch nog advies op maat gegeven worden. Neem telefonisch contact op met je eigen fysiotherapeut om na te vragen wat de mogelijkheden zijn. Je fysiotherapeut kan je helpen om zo goed mogelijk om te gaan met deze situatie door advies te geven. Ook kan de therapeut je een oefenprogramma op maat toesturen zodat je toch in beweging blijft.

Kijk voor meer ideeën hoe je het beste kunt bewegen en trainen in deze tijd op onze pagina 'Bewegen in tijden van Corona'

Kijk voor meer actuele informatie op RIVM.nl

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212