Help mee Gratis magazine

Vragen over kinderen

De basisscholen kunnen op 11 mei weer open. Maar wat betekent dat voor kinderen met een longziekte? Is het verstandig hen naar school te sturen? En hoe zit het met ouders die een longziekte hebben? We leggen onze vragen voor aan kinderlongarts Karin de Winter-de Groot van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De vragen zijn beantwoord mede namens het bestuur van de sectie kinderlongziekten van de NVK.

De scholen en kinderdagverblijven gaan weer open. Wat betekent dat voor kinderen met een longziekte?
Bij een kind met een ernstige longaandoening lijkt een infectie met het coronavirus in het algemeen niet ernstiger te verlopen dan bij gezonde kinderen. Uit (inter)nationale ervaringen en publicaties in de afgelopen twee maanden is niet gebleken dat kinderen met onderliggende ziektes vaker of een ernstiger beloop van het coronavirus hebben. Gezien ook de milde presentatie van dit virus bij kinderen in het algemeen maken kinderlongartsen zich niet meer zorgen dan bij andere verkoudheidsvirussen. Elke virusinfectie geeft bij kinderen met een chronische longaandoening een wat verhoogde kans op luchtwegklachten, met het coronavirus lijkt dat tot nu toe niet anders dan met andere luchtwegvirussen.

Voor de meeste kinderen met chronische longaandoeningen zijn dan ook geen extra voorzorgsmaatregelen nodig, anders dan de gebruikelijke adviezen die je eerder met jouw arts voor dit seizoen hebt afgesproken en de adviezen die het RIVM geeft.

Alleen in zeldzame situaties kan er bij kinderen met een ernstige chronische longaandoening wel een aangepast advies gelden: bij patiënten met een ernstig beloop van CF, BPD of PCD, patiënten met zuurstofgebruik of non-invasieve beademing in de thuissituatie, interstitiële longziekten, longtransplantatie of ernstig astma waarbij dagelijks klachten en frequent prednisolongebruik. In die gevallen kan de behandelend kinderlongarts hierover een advies op maat geven. Bij twijfel kun je in geval van een ernstige onderliggende longaandoening met jouw eigen kinderlongarts overleggen wat het beste advies is voor jouw kind.

Hoe komt het dat kinderen minder ziek worden door het coronavirus?
Het milde beloop bij kinderen komt waarschijnlijk doordat de ontstekingsreacties die bij volwassenen tot uiteindelijk ernstige longproblemen leiden, bij kinderen nog niet ‘optreden’ (pas vanaf/na puberteit).

Kunnen kinderen het virus dan niet overdragen?
Uit studies vanuit het buitenland en de eerste gegevens uit Nederland (contactonderzoek) blijkt dat kinderen minder vaak besmet raken en minder ziek worden dan volwassenen. Tevens lijkt het dat kinderen het virus minder makkelijk doorgeven. Het RIVM doet nog verder onderzoek om deze gegevens te kunnen bevestigen. 

Mijn kind heeft astma. Is het niet verstandiger hem thuis te houden als de scholen weer open gaan?
Kinderen met astma kunnen gewoon naar school. In een uitzonderingsgeval waarbij een kind last heeft van ernstig astma met dagelijks klachten en frequent prednisolongebruik kan het beste met de eigen kinderlongarts worden overlegd over wat het beste advies is.

Mijn kind heeft ernstig astma. Is mijn kind extra kwetsbaar om besmet en ziek te worden?
Ook bij een kind met een ernstige longaandoening lijkt een infectie met het coronavirus weinig voor te komen en in het algemeen niet ernstiger te verlopen dan bij gezonde kinderen. Als jouw kind last heeft van ernstig astma met dagelijks klachten en frequent prednisolongebruik kan het beste met de eigen kinderlongarts worden overlegd over wat het beste advies is.

Ik heb zelf een longziekte, is het niet verstandiger mijn kind thuis te houden?
Doordat jonge kinderen het virus minder makkelijk doorgeven aan volwassenen kan een kind zonder klachten gewoon naar school. Neem zelf wel de voorzorgsmaatregelen in acht als je zelf het kind naar school wilt brengen, kom dus niet in de buurt van andere ouders en de leerkrachten (houd 1,5 m afstand). En als je zelf verkouden bent, breng je kind dan niet zelf naar school.

Ik heb zelf een longziekte en sta voor de klas. Hoe groot is het risico dat ik besmet word door kinderen?
Kinderen spelen niet zo’n belangrijke rol in het doorgeven van het virus, maar contacten met ouders en andere leerkrachten wel. Het is verstandig om als leerkracht de algemene maatregelen van het RIVM te blijven volgen. Als je zelf verkouden bent is het niet verstandig om voor de klas te staan om eventuele verspreiding tegen te gaan. Om contact met andere leerkrachten en ouders van kinderen te voorkomen is het verstandig om goed te overwegen wat de risico’s zijn als je weer aan het werk gaat. Overleg zo nodig met de arbo-arts en/of de longarts.

Voor meer vragen over kinderen en corona verwijzen we je naar het RIVM

Deze tekst is op 22-04-2020 gepubliceerd.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212