Help mee Bestel gratis

Bijsluiter bij de infographic

In deze bijsluiter leest u de toelichting en de bron achter de cijfers uit de infographic: Wat adem ik in?

vieze lucht

Ozon, fijnstof, stikstofdioxide, roet, smog.

Toelichting: Luchtvervuiling bestaat uit een mengsel van stoffen. De belangrijkste stoffen zijn fijnstof, stikstofdioxide, roet en ozon. Fijnstof bestaat uit een complex mengsel van deeltjes afkomstig van verschillende bronnen. De belangrijkste bronnen van luchtvervuiling zijn het verkeer, de industrie, intensieve veehouderij, scheepvaart en particuliere houtstook. Ook natuurlijke bronnen, bijvoorbeeld zeezout, fijne zanddeeltjes en opwaaiend bodemstof zijn fijnstof. Doorgaans geeft verkeer de grootste bijdrage aan luchtverontreiniging en treft de meeste mensen.   

Bronnen:

Kleinste stof via longen diep in het lichaam.

Toelichting: De belangrijkste manier waarop luchtverontreiniging het lichaam binnenkomt, is via de longen. Fijnstof kleiner dan 10 micrometer (PM10) bestaat uit deeltjes van verschillende grootte en samenstelling. Ultrafijnstof en roet zijn het meest schadelijk voor de gezondheid. Deze dringen het makkelijkst door tot diep in de longen, blijven daar zitten en richten schade aan. Dit is een gevaar voor gezonde en ongezonde longen. Ze komen in de bloedbaan terecht waardoor je gevaar loopt op hart- en vaatziekten.

Bronnen:

ik word er ziek van

Vieze lucht veroorzaakt en verergert:

 • Longziekten: 
  • Astma
  • COPD
  • Longkanker
 • Hart- en vaatziekten
  • Hartinfarct
  • Vaatvernauwing
  • Bloedstolsels
 • Bij zwangerschap grotere kans op:
  • Lager geboortegewicht
  • Te vroeg geboren
 • 4.600 spoed ziekenhuisopnames per jaar
 • 4.000 doden per jaar
   

Toelichting: Hoge concentraties NO2, boven enkele honderden μg/m³, kunnen acute respiratoire effecten veroorzaken bij gevoelige personen zoals mensen met een chronische longziekte als astma en COPD. Verkeersgerelateerde luchtvervuiling veroorzaakt astma en COPD en verergert bestaande klachten. Het veroorzaakt ook hart- en vaatziekten, kanker en dementie. 21% van de baby’s hebben een laag geboortegewicht als gevolg van luchtvervuiling. 6.900 volwassenen per jaar (dit is 21% van het totale aantal bronchitis patiënten in Nederland) ontwikkelen chronische bronchitis als gevolg van luchtvervuiling. 11% van het totaal aantal zieke personen sterven aan longkanker als gevolg van luchtvervuiling. 2.200 personen per jaar worden met spoed opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van luchtwegklachten door luchtvervuiling & 2.400 personen per jaar overlijden vroegtijdig in NL tijdens smog. In Nederland kunnen jaarlijks circa 4.000 sterfgevallen direct worden toegeschreven aan luchtvervuiling.

Bronnen:

wat kan ik doen?

Vieze lucht voorkomen

 • Pak de fiets
 • Werk meer thuis
 • Vergader via de telefoon
 • Kies een schone (deel)auto of scooter
 • Verwarm je huis bewust en niet met hout
   

Toelichting: Door te kiezen voor schoon vervoer, bijvoorbeeld de (elektrische) fiets, hybride of elektrische auto beperk je de uitstoot van vieze lucht. Ook meer thuiswerken en vergaderen via de telefoon dragen hier aan bij omdat je hierbij de auto laat staan. De rook van houtkachels, open haarden, barbecues en vuurkorven is ongezond. Nederland telde in 2011 bijna een miljoen kachels en open haarden  en dit aantal neemt toe vanwege het duurzame en goedkope imago van houtstook. Het CBS berekende dat in Nederland 10 %  van de bevolking hinder ondervindt door houtrook. Het RIVM  neemt aan dat fijnstof uit houtrook en verkeer even schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Bronnen:

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212