Help mee Bestel gratis

Bijsluiter bij de infographic

In deze bijsluiter leest u de toelichting en de bron achter de cijfers uit de infographic: Bijsluiter sigaret

Wat zit er in?

6.000 chemische stoffen

Toelichting: In tabaksrook zijn meer dan 6.000 verschillende chemische stoffen ontdekt. Waarvan tientallen kankerverwekkend en de veel anderen giftig met schadelijke effecten op de gezondheid.
Bron: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tabak/Rook 

Rattengif, nagellakremover, verfverdunner, insectengif, chroom, teer en nicotine.

Toelichting: Er zitten duizenden stoffen in sigarettenrook. Tientallen daarvan zijn geclassificeerd als kankerverwekkend en ook veel andere schadelijke effecten zijn toe te wijzen aan de stoffen in sigarettenrook. Teer en nicotine worden verplicht vermeld op de verpakking. Waterstofcyanide, aceton, benzeen en arsenicum worden gebruikt als (hoofdbestanddeel van) respectievelijk rattengif, nagellakremover, verfverdunner en insectengif. Chroom is een giftig metaal dat o.a. wordt gebruikt als pigment in verf.
Bron: http://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/alcohol-drugs/tabak/tabak-algemeen...
http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/factsheets/zware_...

Fabrikanten verbergen het gif met smaakjes: vanille, drop, menthol en suiker en stoffen die de longen verdoven, de keel ongevoelig maken, de hoest onderdrukken en de luchtwegen verwijden.

Toelichting: Tabaksfabrikanten voegen aan hun producten additieven toe, vanille, drop, menthol en suiker en nog meer. De belangrijkste functies van deze additieven zijn het verbeteren van de smaak, het vochtig houden van de tabak en het binden van het product. De additieven en hun hoeveelheden verschillen per merk en type product. Gemiddeld bevat een sigaret ongeveer 25 verschillende additieven, die samen ongeveer 10 procent van het gewicht uitmaken.
Bron: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tabak/Toevoegingen_aan_tabak. Hier staat ook meer informatie over elke toevoeging en het effect dat ze hebben, zoals het verdoven van de keel.

Hoe werkt het?

Binnen 8 seconden zit het in je hersenen

Toelichting: Nicotine komt via de longen in het bloed terecht. Het bloed brengt de nicotine naar de hersenen waarna de gewenste effecten optreden. Bij roken duurt het gemiddeld 8 seconden voordat de nicotine de hersenen bereikt. Om geen last te krijgen van ontwenningsverschijnselen (onrustgevoelens) zorgen rokers ervoor dat de hoeveelheid nicotine in het bloed de hele dag door stabiel blijft. De afbraak van nicotine gaat echter erg snel. Reden waardoor er continu gerookt moet worden.
Bron: http://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/alcohol-drugs/tabak/tabak-gebruik/...

Hoe jonger je bent als je begint, hoe erger de verslaving!

Toelichting: Uit onderzoek is gebleken dat mensen die op jongere leeftijd beginnen met roken, een lagere kans hebben om later succesvol te stoppen met roken. Ook is het aantal sigaretten dat wordt gerookt hoger naar mate men op jongeren leeftijd is begonnen met roken.
Bron: Chen, J., Millar, W.J., 1998. Age of smoking initiation: implications for quitting. Health Rep. 9, 39-46.

Wie mag het kopen?

Cijfers rokende kinderen per leeftijdsjaar

Toelichting: In 2012 is gemeten hoeveel kinderen er rookte in de afgelopen 4 weken per leeftijdsjaar. Van de 11 jarigen rookte 0%, 12 jaar 1%, 13 jaar 4%, 14 jaar 15%, 15 jaar 25%, 16 jaar 35%, 17 jaar 36%, 18 jaar 42%.
Bron: STIVORO – voor een rookvrije toekomst (2012). Roken, de harde feiten: Jeugd 2012. Den Haag: STIVORO – voor een rookvrije toekomst.

7 van de 10 rokers begint voor zijn 18e

Toelichting: Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft de gemiddelde startleeftijd onderzocht, deze was in 2007 14,9 jaar, terwijl dat 1989 nog 15,5 jaar was. Uit het aantal rokers per leeftijdscategorie in combinatie met het percentage rokers binnen de totale bevolking kan worden afgeleid welk percentage rokers begint op welke leeftijd. Meer dan 70% van de rokers begint met roken voor zijn 18e levensjaar.
Bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artik...

Dosering

Mensen roken gemiddeld 14 sigaretten per dag

Toelichting: Gemiddeld rookte de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder die wel eens rookte in 2012 14 sigaretten en/of shagjes per dag
Bron: STIVORO – expertisecentrum tabaksgebruiken verslaving. Roken onder volwassenen: de harde feiten (2011). Den Haag: STIVORO – expertisecentrum tabaksgebruiken verslaving.

Dat kost ruim € 1600 per jaar

Toelichting: De prijs van een gemiddeld pakje sigaretten was in april 2013 € 6 volgens het Centraal Bureau voor Statistiek. In een pakje zitten gemiddeld 19 sigaretten. De Nederlander rookt er gemiddeld 14 per dag. Dat geeft de volgende rekensom 14 (sigaretten per dag) :19 (sigaretten in een pakje) x 365 (dagen in een jaar) x 6 (euro) = € 1613.
Bron: Statline van het Centraal Bureau voor Statistiek, Consumentenprijsindex april 2013.

Bijwerkingen

Bij zwangerschap/borstvoeding: achterstand groei baby, longproblemen kind, te vroeg geboren, wiegendood

Toelichting: Wanneer een vrouw rookt tijdens de zwangerschap loopt de ongeboren baby allerlei risico's. Een laag geboortegewicht, wiegendood en een miskraam zijn enkele van de mogelijke risico’s. Ook roken tijdens het geven van borstvoeding en roken in de buurt van jonge kinderen in het algemeen is schadelijk.
Bron: http://www.rokeninfo.nl/publiek/zwangerschap-opvoeding/zwangerschap/tijd...
http://www.rokeninfo.nl/publiek/zwangerschap-opvoeding/zwangerschap/na-d...

Dodelijke longziekten als gevolg roken: 323.600 mensen met COPD

Toelichting: Roken is een belangrijke veroorzaker van longziekten. De twee belangrijkste zijn longkanker en COPD. Ieder jaar gaan er door roken ruim 5000 mensen dood aan COPD en 8000 aan longkanker. Er waren in 2007 323.600 mensen met de diagnose COPD in Nederland. De life-time prevalentie van COPD bij rokers is 32%.
Bron: Longziekten feiten en cijfers 2013, uitgave van Long Alliantie Nederland;
http://www.rokeninfo.nl/publiek/werking-risicos/risico/longziekten
VTV 2010, deelrapport Gezondheid en Determinanten, tabel 3.2, pagina 56.

Diverse soorten kanker, hart- en vaatziekten 

Toelichting: Roken vergroot de kans op verschillende soorten kanker. De bekendste zijn longkanker en kanker in de mondstreek (slokdarm, strottenhoofd en mondholte). Rokers hebben daarnaast meer kans op het krijgen van maag-, blaas-, nier-, alvleesklier- en rectaalkanker. Rokers lopen een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zoals een verhoogde bloeddruk, hartinfarct, beroerte en hartfalen. De life-time prevalenties van diverse aandoeningen staan opgenomen in de VTV 2010. 
Bron: http://www.rokeninfo.nl/publiek/werking-risicos/risico/hart-en-vaatziekten
http://www.rokeninfo.nl/publiek/werking-risicos/risico/kanker
VTV 2010, deelrapport Gezondheid en Determinanten, tabel 3.2, pagina 56.

Doden door roken per jaar

Toelichting: In 2011 overleden in totaal bijna 19.000 mensen ten gevolge van een aan roken gerelateerde aandoening. De werkelijke sterfte ligt nog hoger omdat meeroken nog niet is meegerekend. Jaarlijks overlijden enkele duizenden mensen door meeroken.
Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek, bewerkt door het RIVM;
http://www.rokeninfo.nl/publiek/cijfers/ziekte-sterfte.

De helft van de rokers sterft aan roken en de helft daarvan voor zijn 65e

Toelichting: De helft van rokers sterft (vroegtijdig) aan een aan tabak gerelateerde ziekte. Wereldwijd gaat het om 6 miljoen mensen per jaar. Daarnaast wordt er nog een sterfte van 600.000 geschat door meeroken. Van deze mensen sterft de helft tussen de levensjaren van 39 en 69.
Bron: Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), factsheet juli 2013.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/ 
Stein Emil Vollset, MD, DrPH; Aage Tverdal, PhD; and Håkon K. Gjessing, PhD, Smoking and Deaths between 40 and 70 Years of Age in Women and Men. Ann Intern Med. 2006;144(6):381-389

Frequenties van alle aandoeningen als gevolg van roken

Toelichting: Op basis van de lifetime prevalentie van een serie aandoeningen waaronder diabetes, hartinfarct, hartfalen, beroerte, COPD, heup- en knieartrose en longkanker is vastgesteld hoe groot de kans is dat een roker met één van deze aandoeningen te maken krijgt.
Bron: RIVM, VTV2010, deelrapport Gezondheid en determinanten.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212