Help mee Gratis magazine
Wat is een longaanval? - Duur: 01:23 Bekijk hoe je een longaanval herkent.

Animatievideo's over longaanval

Het Longfonds ontwikkelde vijf video's in samenwerking met patiënten, artsen, verpleegkundigen, Longalliantie Nederland (LAN) en Indiveo. Deze animatievideo’s informeren COPD-patiënten over verschillende onderwerpen die spelen tijdens en na een longaanval. De beeldende informatie geeft effectieve voorlichting aan alle patiënten en is een goede aanvulling op het schriftelijke voorlichtingsmateriaal.

Landelijk zorgpad COPD

De video’s zijn onderdeel van het landelijk zorgpad COPD. Dit beschrijft de zorg voor mensen met COPD tijdens en na een ziekenhuisopname. Lees alle informatie over het zorgpad COPD op de website van de LAN.

Patiëntenversie zorgpad COPD

De patiëntenversie van het zorgpad, “Wegwijs bij een longaanval”, informeert de patiënt en naaste(n) wat zij kunnen verwachten en zelf kunnen doen bij een longaanval. Patiënten gaven aan behoefte te hebben aan beeldende uitleg naast de geschreven voorlichting. De vijf animatievideo’s zijn het resultaat hiervan.

Verspreiden video’s

De video’s worden aangeboden in 20 pilotziekenhuizen via Indiveo. Indiveo biedt huisartsen en ziekenhuizen een online platform voor het digitaal versturen van begrijpelijke en beeldende patiënten informatie. De pilotziekenhuizen maken hier een jaar lang gratis gebruik van.

Via het platform stuurt de zorgverlener één of meerdere video’s (divi’s) naar de patiënt, afhankelijk van zijn behoefte. Bijvoorbeeld als hulpmiddel ter voorbereiding van een consult. Dit ondersteunt zowel de patiënt als de zorgverlener bij te nemen beslissingen. Daarnaast bevatten divi’s verdiepende informatie over het onderwerp. Bijvoorbeeld over de behandeling, wat de patiënt zelf kan doen of meer uitleg over hoe het ademhalingsstelsel werkt.

Uitrol overige ziekenhuizen

Na de proefperiode van een jaar wordt het gebruik van de video’s met zorgverleners, patiënten en hun naasten geëvalueerd. Heeft uw ziekenhuis interesse in het gebruik van Indiveo? Neem dan contact op met ralph@indiveo.nl of edwin@indiveo.nl of kijk op www.indiveo.nl/zorgpadcopd

De video’s zijn ook vrij beschikbaar voor andere belangstellenden. Benieuwd naar de video’s? U bekijkt de video’s over een longaanval hier.

Goede zorg voor COPD

Wat houdt goede zorg in? En wat kunt u zelf doen om beter met COPD om te gaan? U leest het in de gratis Patiëntenversie van de zorgstandaard COPD.

Bestel gratis
Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212