Doneer nu Gratis magazine

Reactive Airways Dysfunction Syndrome

Wanneer je problemen hebt met ademen doordat je één keer een (heel) grote hoeveelheid irriterende dampen, stoffen of gassen hebt ingeademd dan wordt dat Acuut niet-allergisch beroepsastma genoemd. Vroeger heette dit RADS: Reactive Airways Dysfunction Syndrome. Omdat de meeste mensen de term RADS nog gebruiken houden we deze naam van de ziekte in dit artikel nog aan. De klachten lijken op die van astma en ontstaan meestal snel, na minuten of uren nadat je de irriterende stoffen hebt ingeademd.

RADS is een vorm van astma en een vorm van werkgerelateerd astma, omdat RADS vaak op het werk ontstaat, bijvoorbeeld na een incident zoals een lekkage. Het is ook een vorm van beroepsastma, omdat de klachten echt ontstaan zijn op het werk en niet verergerd zijn op het werk. RADS komt bijvoorbeeld voor in de chemie, het laboratorium, het huishouden, de plastic- en kunststofindustrie en de gezondheidszorg. RADS is niet-allergisch en niet- immunologisch (zie de figuur hieronder voor de indeling). Dit betekent dat je niet allergisch bent voor de stoffen die je inademt en dat er niks mis is met je afweersysteem. Bij RADS reageert je lichaam normaal om de grote hoeveelheid schadelijke deeltjes uit je longen weg te krijgen.

Mensen bescherm jezelf bij brand! Had ik die dag maar geweten wat ik nu weet.
Andries Pieterson, heeft RADS
Lees het verhaal van Andries
Oorzaken

Zoals al benoemd ontstaat RADS doordat je bent blootgesteld aan een (heel) grote hoeveelheid gassen, stoffen of dampen. In de meeste gevallen van RADS heb je die ook ingeademd. De stoffen, dampen of gassen irriteren je luchtwegen en kunnen zelfs giftig zijn. Vaak gaat het om chemische stoffen, dampen of gassen. Bijvoorbeeld zuren (zoals (per)azijnzuur, ammonia, stikstofoxiden, formaline en oplosmiddelen)  zwaveldioxide, brandstofgassen of chloorgas

Klachten

De klachten bij RADS ontstaan snel: vaak binnen enkele minuten of uren, maar binnen 24 uur. De klachten bij RADS zijn hetzelfde als die bij astma: je luchtwegen knijpen samen, waardoor je last kunt hebben van een piepende ademhaling en moeite kunt hebben met ademhalen. Ook kan je last hebben van hoesten. Hoe erg je klachten zijn hangt af van hoe veel schadelijke stof, damp of gas je hebt ingeademd en hoe gevaarlijk die zijn.

Verloop

Bij sommige mensen zijn de longen zo beschadigd na het inademen van de stoffen, dampen of gassen dat de klachten niet meer over gaan, of pas na een aantal jaar. Soms overlijden mensen zelfs aan RADS. Bij sommige mensen blijven de longen gevoelig voor het inademen van bepaalde stoffen.

Behandeling

RADS wordt net zoals andere vormen van astma behandeld. Hierbij worden medicijnen gebruikt, zoals luchtwegverwijders en ontstekingsremmers. Vaak moeten mensen (een tijd lang) prikkels voorkomen, zoals parfum. Daarnaast wordt de behandeling gericht op het voorkomen van nieuwe incidenten in de toekomst.

Diagnose

De arts stelt vast of iemand RADS heeft door goed te luisteren naar het verhaal. Dan kijkt de arts of de luchtwegen vernauwd zijn. Om de diagnose RADS te doen moet iemand niet eerder astma hebben gehad en moet iemand  eenmalig blootgesteld zijn aan een (zeer) grote hoeveelheid van een prikkelende stof.

Longziekten als gevolg van werk

Wat gebeurt er als u door uw werk een longziekte krijgt? Uw leven verandert voorgoed. Met dit boekje vragen we aandacht voor betere werkomstandigheden. Zodat niemand ziek wordt van werk.

Lees de ervaringen van mensen met longziekten.
Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212